Nieuws

 • Nationale Milieudatabase versie 2.2 beschikbaar in GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

  16 augustus 2018

  GPR Gebouw (4.2 / 4.3) en GPR Bouwbesluit hebben een belangrijke update ondergaan. Vanaf nu zijn deze gekoppeld aan de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (NMD 2.2). De koppeling met NMD 2.2 is beschikbaar in het onderdeel 2.1 Milieuprestatie. Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen zijn al voor u geüpdatet naar de NMD 2.2. In het wijzigingsblad ziet u welke gebouwelementen en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie (MPG) moet meenemen. Wil een gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit voldoen, moet u ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meerekenen. Zo kunnen externe warmte-, elektriciteits- en/of gaslevering nodig zijn voor

  Lees meer »

 • W/E adviseurs zoekt ontwikkelaar/scrum master m/v

  12 maart 2018

  Utrecht-Centrum Kennisleider duurzaam bouwen Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen – al bijna vier decennia toonaangevend in duurzaam advies – ondersteunt organisaties, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via cursussen en workshops. Maatschappelijk meerwaarde hebben W/E adviseurs – met vestigingen in Eindhoven en Utrecht – is een ’social enterprise‘. W/E zoekt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij staat het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving centraal. W/E levert net als andere ondernemingen een product of

  Lees meer »

 • W/E adviseurs zoekt front-end webapplicatie-ontwikkelaar m/v

  12 maart 2018

  Utrecht-Centrum Kennisleider duurzaam bouwen Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen – al bijna vier decennia toonaangevend in duurzaam advies – ondersteunt organisaties, van visievorming tot uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via cursussen en workshops. Maatschappelijk meerwaarde hebben W/E adviseurs – met vestigingen in Eindhoven en Utrecht – is een ’social enterprise‘. W/E zoekt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij staat het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving centraal. W/E levert net als andere ondernemingen een product of

  Lees meer »

 • NMD 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

  22 januari 2018

  De nieuwe, geüpdatete versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) – versie 2.1 – is nu beschikbaar in subthema 2.1 Milieuprestatie (GPR Gebouw 4.2 en 4.3) en in GPR Bouwbesluit. Wat is er veranderd? Het totaal aantal producten in de database is met 8% toegenomen, van 1016 tot 1099 producten. Het betreft met name getoetste producten. Aan de bepalingsmethode is een normatieve bijlage toegevoegd met de titel ‘Wijzigingsblad Bepalingsmethode versie 2.0*’ (1 augustus 2017). Hierin is aangegeven welke constructies en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie in beschouwing moet nemen. Nieuw is dat ook voorzieningen buiten de grens van

  Lees meer »

 • nZEB-resultaten overnemen mogelijk in GPR Gebouw 4.3

  21 december 2017

  In GPR Gebouw 4.3 is een belangrijke update doorgevoerd. Voor nieuwbouwwoningen is het vanaf nu mogelijk de resultaten uit de nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) over te nemen. De nZEB-tool rekent volgens de PHPP-methode, een berekeningsmethode die de energieprestaties van zeer energiezuinige gebouwen realistisch inzichtelijk maakt. Andere wijzigingen in de meest recente update van GPR Gebouw 4.3: Voor een betere aansluiting met GPR Vastgoed zijn nieuwe referentietypes toegevoegd voor de bestaande bouw. Ook binnen de referenties voor bestaande utiliteit wordt nu gebruik gemaakt van bouwjaarklassen. De Excel-export van de helpteksten is weer beschikbaar onder ‘Downloads’. En ook de nieuwste versie

  Lees meer »

 • Persbericht: Twee miljoen m2 gebouw met GPR gecertificeerd

  03 december 2017

  Nederland heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaam bouwen. Twee miljoen vierkante meter vloeroppervlakte in Nederland is inmiddels gecertificeerd met GPR Gebouw. Vanaf 2014 is het mogelijk gebouwen met GPR Gebouw te certificeren. Bij 2/3 van het totaal gaat het om gecertificeerde woningen, bij 1/3 zijn het utilitaire gebouwen. Ten opzichte van 2015 was er in 2016 een stijging van meer dan 300% aan gecertificeerde vierkante meter vloeroppervlakte te zien. Begin 2017 passeerde de teller de een miljoen vierkante meter gecertificeerde vloeroppervlakte. Dit jaar trok die stijgende lijn door. Kijk voor alle gecertificeerde gebouwen in

  Lees meer »

 • Kom naar de Participantendag Greenworks Academy

  07 november 2017

  Aan de vooravond van de grenswaarde voor de MPG, bieden wij u als GPR-gebruiker graag de kans om met leveranciers in gesprek te gaan. GPR gebouw, MRPI en Greenworks nodigen u daartoe uit om naar de Participantendag te komen op 14 november in de Greenworks Academy in Apeldoorn. Daar kunt u met leveranciers kennis uitwisselen en met hen sparren over mogelijkheden wat betreft circulair bouwen. Zo krijgt u tijdens de bijeenkomst antwoorden op relevante vragen als: – Hoe voorzien leveranciers hun opdrachtgevers van informatie om optimaal te presteren op de milieuprestatie? – Wat verwacht u van ze. En wat verwachten

  Lees meer »

 • CPG beschikbaar voor GPR-gebruikers

  03 augustus 2017

  W/E stelt de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG) in Excel beschikbaar voor alle GPR Gebouw gebruikers! Een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw zonder extra moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van een GPR Gebouwberekening. Wij horen graag uw ervaringen! Wanneer is een gebouw circulair? Volgens Brundtland is een duurzame ontwikkeling het zorgdragen voor een leefbare aarde nu en later. Een voorwaarde of subdoel is dat we uitputting voorkomen van voorraden: grondstoffen, fossiele brandstoffen, ‘schone’ lucht, water, bodem en biodiversiteit. Dit bereiken we door circulair te bouwen en te beheren: voorraden in een gesloten kringloop

  Lees meer »

 • Circulair bouwen met de CPG! – hoe circulariteit eenvoudig meetbaar is geworden

  05 juli 2017

  Auteurs: John Mak, Johanna Quelle-Dreuning Er wordt veel over circulair bouwen gesproken en beleidsmatig op papier gezet. Maar als het puntje bij het paaltje komt, is er nog weinig concreet zichtbaar. En blijft sturing op duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie meestal beperkt tot de energieprestatie. Als we circulariteit zo belangrijk vinden, waarom is het dan nog niet in beeld? De energieprestatie is meetbaar te formuleren en te controleren. Voor de materiaalprestatie geldt dat met de MPG (milieuprestatie gebouw) ook, maar circulariteit gaat verder. Een hulpmiddel om circulariteit meetbaar en bespreekbaar te maken ontbreekt, en dat lijkt een essentieel knelpunt. Zeker

  Lees meer »

 • De Stationsscan: monitor van verbetering

  01 juni 2017

  De duurzame transformatie van stations en sporen is een ambitie van de spoorsector die door Bureau Spoor­bouwmeester wordt ondersteund in beleidsplannen, visies en advies bij programma’s en projecten. In een artikelenreeks komt een aantal van de lopende projecten aan de orde als inspiratie en ter ondersteuning van alle initiatieven. In dit artikel: de Stationsscan Duurzaamheid. Bron artikel: spoorbeeld.nl/inspiratie/de-stationsscan-monitor-van-verbetering Vijf thema’s In het kader van de duurzaamheidsambitie heeft ProRail vijf thema’s benoemd : energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze thema’s zijn terug te vinden in de Stationsscan Duurzaamheid, een instrument dat door ProRail, NS Stations en W/E adviseurs is ontwikkeld om

  Lees meer »

 • Provincie Utrecht komt met GPR brochure voor particuliere bouwers

  20 april 2017

  Kies voor kwaliteit, comfort en duurzaamheid Gemeenten in de provincie Utrecht waarderen innovatieve en duurzame woningbouw. Daarom wil de provincie particuliere bouwers stimuleren om ook duurzaam te bouwen. Particuliere bouwers hebben de mogelijkheid om kosteloos te beschikken over GPR Gebouw om inzicht te krijgen in de kwaliteit en duurzaamheid van een woning en ideeën op te doen om het comfort van de woning te verhogen, energiebesparing te realiseren en de effecten voor het milieu te beperken. Zelf woningontwerp toetsen Zo kunnen particuliere bouwers zelf hun woningontwerp op duurzaamheid toetsen. En bewust en geïnformeerd kiezen voor een comfortabele, energiezuinige, gezonde en toekomstbestendige woning. GPR brochure Informatie over dit aanbod is gebundeld in

  Lees meer »

 • Circulair bouwen is meetbaar

  14 april 2017

  Auteur: John Mak, directeur W/E adviseurs en maker GPR software We zien in de praktijk dat er veel over circulariteit wordt gepraat en beleidsmatig op papier gezet. Tegelijkertijd constateren we dat als het puntje bij het paaltje komt er nog verdomd weinig terecht komt van beleid. In de praktijk blijkt de sturing op duurzaamheid meestal beperkt tot de energieprestatie. Waarbij er wel steeds vaker marktinitiatieven zijn voor het recyclen van vrijkomend sloopmateriaal. Waarom speelt circulariteit niet of nauwelijks een rol bij de aanbestedingen en gunningen voor nieuwbouw of renovatie van gebouwen? Essentieel knelpunt lijkt dat het juridisch lastig wordt gevonden

  Lees meer »

 • GPR artikel in VV+ magazine

  02 maart 2017

  Met de titel ‘GPR Gebouw maakt duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar’ is dit voorjaar in het VV+ tijdschrift een artikel verschenen. Er wordt ingegaan op de visie en de werking van GPR Gebouw, de vijf hoofdthema en de relatie tussen energie- en materiaalgebruik. VV+ is hét vaktijdschrift voor hoger opgeleid personeel, werkzaam bij advies- en ingenieursbureaus, grote installatiebedrijven, productiebedrijven, overheden, industrie en groothandel. De lezers zijn beslissers bij grote installatieprojecten en betrokken bij opdrachtverstrekking, bestekplanning, advies, ontwerp, bouw, installatie en beheer. (bron: vvplus.nl) Klik op plaatje of hier om het artikel te downloaden.  

 • MPG-grenswaarde impuls verduurzaming materiaalgebruik en dus kansen voor de markt

  28 februari 2017

  Auteur: Johanna Quelle-Dreuning, W/E adviseurs Voor de milieubelasting door materiaalgebruik van nieuwe woningen en kantoren gaat een maximum MPG-waarde gelden per 1 januari 2018. Daarbij telt de productiewijze, het transport, de levensduur met haar onderhoudscycli en de manier van afdanken van de bouwmaterialen. Tenminste, dat is het voorstel van minister Blok (Wonen). Hij wil een grens voor de milieubelasting van woningen en kantoren in 2018 opnemen in het Bouwbesluit. Het voorstel gaat nog naar de Tweede Kamer. De bouwwereld experimenteert al sinds 2012 vrijwillig met de milieuprestatie van gebouwen, maar nieuw is dat er een grenswaarde in de milieuparagraaf van

  Lees meer »

 • Ook in 2017 MIA-financieringsvoordeel met GPR Gebouw

  27 februari 2017

  Ondernemers die investeren in bestaand of nieuw duurzaam utilitair vastgoed kunnen met de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) tot max. 27% van de investering aftrekken van de bedrijfswinst. De overheid verklaart GPR Gebouw van toepassing voor het aanvragen van MIA-financieringsvoordeel. Met GPR Gebouw kunt u laten zien dat uw vastgoed(plannen) voldoende kwaliteit hebben én milieuvriendelijk zijn. Er zijn een paar in het oog springende voordelen om bij een MIA-aanvraag de duurzaamheid van een utiliteitsgebouw aan te tonen met GPR Gebouw. GPR Gebouw is veruit voordeliger in gebruik dan andere aangewezen instrumenten, en is kwalitatief op hetzelfde niveau. Kenmerken MIA regeling 2017

  Lees meer »

 • PERSBERICHT 1 miljoen m2 gebouw met GPR gecertificeerd

  22 februari 2017

  Inmiddels is er in Nederland meer dan 1 miljoen m2 vloeroppervlakte gecertificeerd met keurmerk GPR Gebouw   UTRECHT, 22 februari 2017 – Meer dan 1 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte is in Nederland gecertificeerd met GPR Gebouw. John Mak, directeur W/E adviseurs en maker van GPR: ‘Deze mijlpaal bevestigt de behoefte in de markt naar een handzame en betaalbare methode voor het certificeren van duurzaam vastgoed.’ Certificeren met GPR Gebouw in de lift Het certificeren van gebouwen met GPR Gebouw is vanaf 2014 mogelijk gemaakt. Onlangs passeerde de teller 1 miljoen vierkante meter gecertificeerde vloeroppervlakte, een mijlpaal. Bij 67% van het

  Lees meer »

 • BENG en EPV in GPR Gebouw

  22 februari 2017

  GPR Gebouw rekent nu ook de BENG- en EPV-indicatoren voor u uit Wat is BENG? Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Voor overheidsgebouwen is dat vanaf 2018. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. BENG heeft drie indicatoren als resultaat: De energiebehoefte in kWh/m2 Het primaire energiegebruik in kWh/m2 Het aandeel hernieuwbare energie in % Wat is EPV? De energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door een verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde

  Lees meer »

 • GPR Gebouw versus WELL

  03 februari 2017

  Wat is WELL? WELL is een methodiek die gericht is certificering van gebouwen op gezondheid en welzijn van mensen. De methodiek is in 2015 ontstaan in de Verenigde Staten vanuit een behoefte een specifieke nadruk te leggen waar een methode als LEED dat beperkt doet. WELL beoordeelt op zeven categorieën: water, lucht, licht, voeding, fitness, welzijn en comfort. Wereldwijd zijn 13 projecten met de WELL Building Standard gecertificeerd, waarvan 12 in Amerika en één in Europa (Londen). In Nederland heeft nog geen gebouw een WELL certificaat, maar krijgt het toenemende aandacht. WELL kent drie certificeringsniveaus: Silver, Gold en Platinum. De 100 credits in WELL zijn

  Lees meer »

 • Vivare levert ZEN project op met GPR-score van 8,1

  20 januari 2017

  Bijna energieneutraal met de bewoner als uitgangspunt. Dat laat woningcorporatie Vivare zien, met het eerste opgeleverde ZEN woningproject. De woningen voldoen nu al aan BENG. Er is veel aandacht voor bewonerscomfort. De komende tijd gaat Vivare met de bewoners de ervaringen monitoren. De woningen krijgen een gemiddelde GPR-score van een 8,1. Lees meer

 • MPG-grenswaarde in 2018 feit voor nieuwbouw van woningen en kantoren

  28 december 2016

  Minister Blok van BZK heeft de MPG-grenswaarde (Milieuprestatie Gebouwen) in 2018 aangekondigd. Beter laat dan nooit vinden wij. En beter voor een deel van de nieuwbouw dan helemaal niet. De MPG-grenswaarde gaat voorlopig alleen voor de nieuwbouw van woningen en kantoren gelden. De hoogte van de grenswaarde is gebaseerd op onderzoek van W/E in opdracht van het ministerie. Zelf leren omgaan met de MPG-grenswaarde? W/E helpt u graag om goed voorbereid aan de slag te gaan met het maken van MPG-berekeningen. In een cursus van een dagdeel leert u onder leiding van een materiedeskundige de principes te doorgronden en zelf

  Lees meer »

 • PERSBERICHT 100ste GPR Gebouw Expert

  22 december 2016

  Architect Stan Olieslagers 100ste GPR Gebouw Expert   UTRECHT, 22 december 2016 – Architect Stan Olieslagers is de 100ste GPR Gebouw Expert geworden. Hij volgde de tweedaagse cursus en is geslaagd voor het examen. Zijn motivatie is het ontwerpen van duurzame gebouwen. GPR Gebouw vindt hij een prettig en pragmatisch hulpmiddel om daarvoor te gebruiken. Stan Olieslagers, architect en 100ste GPR Gebouw Expert: “Mijn klanten verwachten duurzame kwaliteit. Nu ik GPR Gebouw Expert ben, kan ik mijn ontwerpen zelf toetsen op hun duurzaamheid. Als architect voelt GPR Gebouw Expert zijn eigenlijk als een soort basisvoorwaarde om werkelijk duurzame gebouwen te

  Lees meer »

 • WoCo25 gaat naar Eigen Haard

  18 november 2016

  Wybrand Pieksma ontving namens woningcorporatie Eigen Haard de WoCo25 tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Almere. FSC heeft deze prijs in het leven geroepen voor corporaties die stappen zetten op klimaatgebied en dit ook delen. Jurylid John Mak: “Ik was aangenaam verrast door het niveau van de inzendingen voor de WoCo25. We hebben Eigen Haard tot winnaar uitgeroepen, vanwege haar visie op duurzaamheid en uitgewerkte concrete ambities. Zo is haar doel om 99% van de gebruikte materialen te hergebruiken en zijn alle woningen in 2050 energieneutraal. Ze doen dat niet alleen, werken daar met professionals en zeker ook de bewoners

  Lees meer »

 • PERSBERICHT Hogere GRESB-score door GPR Certificaten

  01 november 2016

  Koplopers worden beloond met topposities UTRECHT, 1 november 2016 – Institutionele vastgoedbeleggers die certificeren met GPR Gebouw scoren aantoonbaar hoger in de ranking van de 2016 GRESB Real Estate Assessment. GPR Gebouw Certificering en GRESB deelnemers in de lift Vastgoed certificeren met GPR Gebouw, op veler verzoek werd het in 2014 mogelijk. Sindsdien is dit veelal gebeurd en kan geconstateerd worden dat GPR Gebouw in Nederland hét alternatief is voor het officieel aantonen van de duurzaamheid van een gebouw. Sinds 2015 worden GPR Gebouw Certificaten gewaardeerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en kunnen deelnemers punten halen met

  Lees meer »

 • GPR Gebouw Certificaten steeds vanzelfsprekender

  21 oktober 2016

  Auteur: Johanna Quelle-Dreuning, W/E adviseurs Vastgoed certificeren met GPR Gebouw: op veler verzoek werd het in februari 2014 mogelijk. Sindsdien is dit ook veelal gebeurd en kan geconstateerd worden dat GPR Gebouw in Nederland hét alternatief is voor het officieel aantonen van de duurzaamheid van een gebouw of ontwerp. Aantallen gestaag omhoog, zowel woningen als utilitaire gebouwen gecertificeerd Steeds meer partijen kennen waarde toe aan een GPR Gebouw Certificaat. De teller van het totale aantal uitgegeven GPR Gebouw Certificaten is de 80 gepasseerd en hard op weg naar de eerste 100. Omgerekend is dit inmiddels meer dan 400.000 gecertificeerde vierkantenmeter.

  Lees meer »

 • Inzicht in meerkosten ambities met GPR Gebouw 4.3

  13 oktober 2016

  Notitie voor inzicht in meerkosten van ambities geactualiseerd   De nieuwe versie van de notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambities’ is per direct beschikbaar. Deze notitie geeft antwoord op de vraag: wat kost uw beoogde GPR ambitie? Beter gezegd: welke investeringen komen kijken bij duurzame woningbouw? Met deze notitie kunnen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten gefundeerde beslissingen nemen over duurzaam bouwen. Download notitie Meerkosten van duurzaamheid De duurzaamheid van een woning wordt uitgedrukt in GPR prestatieniveaus. Hoe duurzamer de woning des te hoger de GPR score. Met deze notitie krijgen gebruikers van GPR Gebouw inzicht in de kosten voor het realiseren van verschillende ambitieniveaus in

  Lees meer »

 • Nieuwe methode DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG) in GPR Gebouw

  10 oktober 2016

  DPG-index laat zien welke installatie- en bouwkundige keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn   Utrecht, 10 oktober 2016 – Per direct is de nieuwe en veelbesproken DPG-index beschikbaar in GPR Gebouw 4.3. De index aggregeert de resultaten van de energie- en milieuprestatie tot één getal, dat uitsluitsel geeft over welke bouwkundige en installatietechnische keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor gebruikers van GPR Gebouw eenvoudig een plan op duurzaamheid te optimaliseren. GPR Gebouw is het eerste en enige meetinstrument in Nederland, dat de DPG-methodiek geïntegreerd heeft.

  Lees meer »

 • GPR Onderhoud 2.0

  19 september 2016

  Koppeling met Nationale Milieudatabase voor daadwerkelijk duurzaam gebouwonderhoud   PERSBERICHT Utrecht, 19 september 2016 De release van GPR Onderhoud 2.0 maakt duurzaam gebouwonderhoud nog beter mogelijk. De software rekent nu met data uit de Nationale Milieudatabase, net als bij de MPG-berekening (Milieuprestatie van Gebouwen) die voor nieuwe gebouwen is opgenomen in het Bouwbesluit. Met deze koppeling is de software voor duurzaam gebouwonderhoud direct gelinkt aan de milieudata die nationaal is aangewezen en breed geaccepteerd wordt.     Dennis Rutges, Directeur Rutges Vernieuwt, lid Stichting GPR Onderhoud en bestuurslid OnderhoudNL: “De koppeling van GPR Onderhoud aan de Nationale Milieudatabase is een

  Lees meer »

 • Ymere stuurt op duurzaamheid met hulpmiddel GPR Gebouw

  05 september 2016

  In de zoektocht naar een geschikt hulpmiddel voor het sturen op duurzaam vastgoed koos Ymere voor GPR Gebouw, uitgegeven door W/E adviseurs. Leen Stapper, projectmanager en duurzaamheidsspecialist bij Ymere: “Het moest er nu eindelijk maar eens van komen! We zijn al enige tijd bezig met het vormgeven van duurzaamheidsbeleid. Uiteindelijk wil je dat beleid in de uitvoering concreet en meetbaar kunnen maken, zowel voor nieuwbouw als ook bestaande bouw. Duurzaamheid zien we ook nadrukkelijk als een breder begrip dan energie alleen. Ook materiaalgebruik, gezondheid en bijvoorbeeld de sociale veiligheid van ons vastgoed spelen een belangrijke rol. We zien graag dat de dialoog

  Lees meer »

 • Gemeente Bunnik: GPR Gebouw bij planontwikkeling en aanbesteding Het Burgje

  19 augustus 2016

  bron illustratie: www.bunnik.nl Binnen enkele jaren is de gemeente Bunnik een nieuw buurtschap rijker: Het Burgje in Odijk. Wethouder Jorrit Eijbersen is trots op het winnende plan dat is geselecteerd in een zorgvuldig georganiseerde aanbesteding. Het nieuwe buurtschap kenmerkt zich door een hoge mate van duurzaamheid, passend bij de ambities van de gemeente. De gemeente Bunnik gebruikt GPR Gebouw in de aanbesteding en planontwikkeling om te kunnen sturen op duurzaamheid. Vooraf stelde zij haar projectgerichte duurzaamheidsambities vast: minimum GPR-scores voor de nieuwe woningen. Wethouder Jorrit Eijbersen: “We hebben nadrukkelijk gekozen voor kwaliteit, niet voor het hoogste bod. Het gaat het

  Lees meer »

 • Echt duurzaam bouwen: het kan voortaan eenvoudig beter

  08 juli 2016

  Auteur: John Mak In zijn blog over het volwassen worden van de EPN noemt Hans Korbee de relatie met het materiaalgebruik als één van de wenselijke verbeteringen. Het goede nieuws is dat de kennis en hulpmiddelen sinds kort beschikbaar zijn en dit verbeterpunt is opgelost. Het kan voortaan beter, door te vergelijken op milieueffecten van energie- èn materiaalgebruik. EPG + MPG = DPG, moeilijker is het niet. Nodig is het wel, de oogkleppen (BENG, NOM, NZEB, EPV ….) moeten af. Wat constateringen en gedachten op een rijtje, zo vlak voor de zomer.   De aandacht voor energiebewust bouwen is er

  Lees meer »

 • GPR Vastgoed zet duurzaamheid op de kaart!

  25 juni 2016

  Unieke kans voor vastgoedeigenaren om mee te doen. Auteur: Johanna Quelle-Dreuning, W/E adviseurs GPR breidt uit met een innovatieve nieuwe applicatie die de duurzaamheid van alle gebouwen in Nederland in kaart brengt: GPR Vastgoed. Het eerste prototype is op Building Holland gepresenteerd. Vanuit verschillende commerciële vastgoedbeleggers, corporaties en gemeenten is al enthousiast gereageerd op dit nieuwe hulpmiddel voor verduurzaming. W/E biedt ambitieuze organisaties de mogelijkheid een actieve rol te spelen bij de verdere ontwikkeling. Inhoudelijk meedenken vanuit de eigen situatie, zodat u straks krijgt wat u nodig heeft om een grote slag te maken met verduurzaming van uw vastgoed. Behoefte uit

  Lees meer »

 • Van lineair naar circulair bouwen met GPR Gebouw 4.3

  27 mei 2016

  Persbericht Utrecht, 27 mei 2016 – Circulair bouwen, dat is met de release van GPR Gebouw 4.3 een stuk eenvoudiger geworden. Het vernieuwde subthema Circulair materiaalgebruik maakt deze trend meetbaar en bespreekbaar. Ook de Energiemodule in GPR Gebouw 4.3 is geactualiseerd, met een nieuwe EPG-rekenkern inclusief het Nader Voorschrift voor bestaande woningen.   Circulariteit meetbaar In de bouwwereld komt steeds meer aandacht voor de grondstoffenproblematiek en het circulaire denken. Bij circulariteit van gebouwen gaat het over de kringloopgedachte, dus het sluiten van kringlopen en daarmee het voorkomen dat we eindige grondstoffen afdanken. Dat kan op alle niveaus, van materiaal en

  Lees meer »

 • Belemmert uitmuntende energieprestatie een goede milieuprestatie?

  22 februari 2016

  Meer zonnepanelen, duurzame installaties en vergaande isolatie leiden weliswaar tot nul-op-de-meterwoningen, maar bij het berekenen van de milieuprestatie van zo’n woning lijkt het effect tegengesteld! Zijn isolatie, installaties of zonnepanelen zó milieubelastend dat het positieve milieueffect van de betere energieprestatie teniet wordt gedaan? Tekst: Esther Roth, Erik Alsema en Geurt Donze, allen van W/E adviseurs Deze vragen rijzen wanneer de milieuprestatie en energieprestatie van een gebouw afzonderlijk bekeken worden. In het TKI-KIEM-project is hiervoor een oplossing ontwikkeld, die binnen GPR Gebouw beschikbaar komt voor de markt. Het Bouwbesluit kent op dit moment twee prestatie-indicatoren voor de milieubelasting van een gebouw: EPG,

  Lees meer »

 • Alle genomineerden Duurzaam Bouwen Awards 2016 zijn bekend

  18 februari 2016

  UTRECHT, 16 februari 2016 – De genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016 zijn bekend. Zo meldt het jurysecretariaat vandaag.   Met de bekendmaking van de genomineerden in categorie 4, de NeZeR deelnemers, zijn alle genomineerden bekend.   De Duurzaam Bouwen Awards 2016 belonen de inzet van koplopers die een duidelijke visie hebben op duurzame renovatie van bestaande voorraad en dit kunnen onderbouwen met meetbare resultaten.     De Duurzaam Bouwen Awards 2016 worden uitgereikt in 4 categorieën: Categorie 1: Gemeente / Regio (Energieakkoord regio’s VNG) Categorie 2: Woningcorporatie Categorie 3: Bouwpartij Categorie 4: Partij met een Nul-op-de-meter renovatieaanpak

  Lees meer »

 • Toepasbaarheid GPR Gebouw bij MIA aanvraag in 2016 verruimd

  08 januari 2016

  Snel, voordelig en vanaf nu te gebruiken voor utiliteitsgebouwen van elke grootte: GPR Gebouw is hét aangewezen instrument voor een succesvolle MIA aanvraag (Milieu Investeringsaftrek). Bent u een duurzame ondernemer die wil profiteren van de fiscale financieringsvoordelen van deze regeling, dan kunt u met GPR Gebouw (laten) aantonen dat uw vastgoedplan kwaliteit heeft én milieuvriendelijk is.   Op 30 december 2015 is de nieuwe Milieulijst voor de MIAVamil-regeling voor 2016 gepubliceerd. Hierin verklaart de overheid GPR Gebouw wederom van toepassing voor het aanvragen van de Regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA).   Nieuw per 1 januari 2016 is dat GPR Gebouw ook kan

  Lees meer »

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA) met GPR Gebouw 2016

  01 januari 2016

  U bent ondernemer en u investeert in bestaand of nieuw duurzaam utilitair vastgoed. Dan is de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) mogelijk voor u aantrekkelijk, u kunt max. 36% van uw investering aftrekken van uw bedrijfswinst: u betaald minder belasting! De overheid verklaart GPR Gebouw van toepassing voor het aanvragen van MIA. Met GPR Gebouw kunt u laten zien dat uw vastgoed(plannen) voldoende kwaliteit hebben én milieuvriendelijk zijn. En de overheid heeft de lat voor duurzaam vastgoed hoog gelegd. Zo geldt voor verdergaand zeer duurzame nieuwe utilitaire gebouwen dat een gebouw minimaal een 8,5 scoort voor ieder van de vijf GPR

  Lees meer »

 • Checklist Langer Thuiswonen: nieuw in GPR Gebouw

  22 december 2015

  Per dierect is het mogelijk de nieuwe Checklist Langer Thuiswonen voor alle GPR Gebouw licentiehouders te koppelen aan hun bestaande GPR Gebouw licentie. In deze checklist staan maatregelen die een woning voorbereiden op individuele woningaanpassingen die worden uitgevoerd door gemeentelijke WMO afdelingen. Deze aanpassingen kosten in deze fase (aanpassingen bestaande bouw) veel geld, wat voorkomen had kunnen worden wanneer bij de bouw of renovatie van een woning rekening was gehouden met mogelijke aanpassingen. De lijst is op initiatief van de gemeente Nijmegen en in samenwerking met de gemeente, de ODRN en een aantal lokale organisaties waaronder Talis, Oosterhout architecten en

  Lees meer »

 • Altera Vastgoed vergroent met energiezuinige woningen

  02 december 2015

  Altera Vastgoed heeft de 100 procent groene status bereikt in zijn woningportefeuille. De woningen in de portefeuille zijn onder meer voorzien van energiezuinige elementen. De woningen in de woningportefeuille van Altera Vastgoed bevatten energiezuinige elementen, zoals HR++-isolatieglas, HR-ketels en zonnepanelen. Zo beschikken de woningen over een energielabel A, B of C. Daarnaast besteedt het vastgoedfonds aandacht aan duurzaamheidsaspecten als materialengebruik, waterbesparing, gezondheid en comfort. De woningportefeuille is beoordeeld met de meetlat GPR Gebouw, waarmee de duurzaamheid van gebouwen wordt getoetst aan de hand van thema’s als energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Zo heeft de woningportefeuille de 100 procent groene status

  Lees meer »

 • Licentietarieven 2016 GPR Gebouw en nieuwe ontwikkelingen

  22 oktober 2015

  Tarieven 2016 De licentietarieven voor de doorlopende GPR Gebouw abonnementen gaan voor 2016 met ca. 5% omhoog ten opzichte van 2014 (in 2015 bleven de tarieven ongewijzigd).  Voor licentiehouders van bestaande doorlopende licenties GPR Gebouw hanteren wij nog een jaar lang het oude tarief van 2014. Licentievorm Tarieven 2016* Incl. introductiecursus voor 1 Gebouw € 350,- / All-in 10 € 1.300,-/jaar € 250,- instapkosten 1 deelnemer All-in 20 € 1.900,-/jaar € 250,- instapkosten 1 deelnemer All-in 50 € 3.150,-/jaar € 500,- instapkosten 6 deelnemers, in-company mogelijk Onbeperkt € 3.750,-/jaar € 500,- instapkosten 6 deelnemers, in-company mogelijk *Alle tarieven zijn exclusief

  Lees meer »

 • Masterplan Hoef en Haag, Vianen, getoetst met GPR Stedenbouw

  23 september 2015

  Dorps wonen aan de rivier In de polder Hoef en Haag gaat de komende jaren geleidelijk een nieuw dorp ontstaan. Deze nieuwe uitbreiding van Vianen ligt in een rivierengebied, deels op de stroomrug van de Lek, deels in de komgronden. In aansluiting op de vraag vanuit de markt wordt een aantrekkelijk, dorps woonmilieu gecreëerd dat iets toevoegd aan Vianen. Belangrijk uitgangspunt is om maximaal te profiteren van de aanwezige kwaliteiten van de uiterwaarden en de recreatieplas. Maar ook om een goede overgang te maken naar het dorpje Hagestein door onder andere het voormalige kasteelterrein goed in te passen. Een unieke

  Lees meer »

 • Woningportefeuille Altera sectorleider 2015 bij GRESB

  07 september 2015

  In het jaarlijkse onderzoek van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is de Woningportefeuille van Altera Vastgoed uitgeroepen tot leider in de sector Woningen voor de regio Europa, met tevens een tweede plaats in de ranking van de participerende woningfondsen wereldwijd. Tevens hebben de sectorportefeuilles voor Winkels, Kantoren en Bedrijfsruimten het Green Star label gekregen. Commentaar van René Hogenboom, algemeen directeur van Altera Vastgoed: “Dit is een kroon op het werk van onze organisatie om vanaf 2008 concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan en de resultaten die we er stelselmatig mee geboekt hebben. Het is ook een

  Lees meer »

 • PERSBERICHT – GPR Gebouw Certificaat opgenomen in GRESB

  18 augustus 2015

  Utrecht, 18 augustus 2015 – GPR Gebouw Certificaten opgenomen in GRESB, de benchmark die wereldwijd wordt gebruikt door beursgenoteerde en private vastgoedbedrijven. In 2015 konden vastgoedorganisaties voor het eerst met GPR Gebouw Certificaten van hun gebouwen punten verzamelen voor GRESB, de benchmark die vastgoedbedrijven beoordeeld op hun duurzaamheid. GRESB erkent het GPR Gebouw Certificaat in 2015. Een GPR Gebouw Certificaat kan worden verkregen door een GPR project in een assessment door een onafhankelijke derde te laten controleren (GPR Gebouw Expert of GPR Gebouw Assessor). John Mak, directeur W/E adviseurs en maker van GPR Gebouw: ‘Wij zijn blij dat GRESB dit nu

  Lees meer »

 • Nationale Milieudatabase verstevigd, GPR geactualiseerd

  03 augustus 2015

  Stichting Bouwkwaliteit leverde versie 1.7 van de Nationale Milieudatabase op aan de instrumenteigenaren voor verwerking in de software voor milieuprestatieberekeningen. Met de nieuwe release is het ‘bouwwerk’ voor de Milieuprestatieberekening van Gebouwen verder verstevigd. Aansluiting bepalingsmethode, toetsingsprotocol, rekenregels en invoerapplicatie De database is aangevuld met onafhankelijk getoetste productinformatie. Ook zijn talrijke controles uitgevoerd, en daaruit voortvloeiende correcties doorgevoerd. Voorafgaand aan de nieuwe release is hard gewerkt aan het nog beter aan laten sluiten van bepalingsmethode, toetsingsprotocol, rekenregels en invoerapplicatie. De invoerapplicatie en handleiding zijn gebruiksvriendelijker voor leveranciers geworden. Verbeteringen ook doorgevoerd in GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit W/E adviseurs heeft

  Lees meer »

 • Hoe duurzaam is een extreme energieprestatie?

  02 juli 2015

  Artikel, verschenen in vakblad Bouw Totaal, over de duurzaamheidsmethoden Active House, HoTT en GPR Gebouw Inleiding: Er zijn in de markt internationaal gezien vele tientallen methoden om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen. In Nederland is naast Breeam en Leed, vooral GPR Gebouw actief. Active House, waarop HoTT mede is gebaseerd, hanteert internationaal een zogenoemde radar. We laten de methoden in dit artikel revue passeren, maar zoomen vooral in op GPR, omdat die methode goed past bij Slimbouwen en Active House. Er wordt telkens uitgelegd waarom een 10 op alle fronten onhaalbaar is. Lees artikel deel 1 Lees artikel

  Lees meer »

 • PERSBERICHT – De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2015/2016

  29 juni 2015

  UTRECHT, 29 juni 2015 – De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards vinden voor de tweede keer plaats. Het is dé prijs voor organisaties die laten zien wat zij op het gebied van duurzaam bouwen hebben bereikt. Het thema van de Awards in 2015/2016 is de verduurzaming van bestaande voorraad. De Awards worden gedragen door de partners, Bouwend Nederland, VNG, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Duurzaam Gebouwd. De organisatie ligt bij W/E adviseurs en Duurzaam Gebouwd. Lees persbericht

 • Duurzaamheid zorgvastgoed in beeld – artikel in Bouwfysicablad

  28 mei 2015

  Auteurs: drs. M. (Marit) Béguin en Ir. C.L.M. (Cees) Leenaerts, W/E adviseurs, ir. M.N. (Mirjam) Roth, EGM adviseurs GPR Zorg is een duurzaamheidsinstrument voor gebruikers en eigenaren van zorgvastgoed in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Naast zorginstellingen zijn dit ook corporaties en gemeenten. In samenwerking met deze partijen is GPR Zorg ontwikkeld om de duurzaamheid van hun gebouwen in kaart te brengen en om kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing of verbetering van het binnenmilieu te signaleren. GPR Zorg heeft, naast alle functies van GPR Gebouw, extra toegespitste invulvelden voor gebouwen met de gebruiksfunctie wonen met zorg. Woningtype in relatie tot zorgbehoefte

  Lees meer »

 • PERSBERICHT – GPR Gebouw Certificaat voor Makeblijde tijdens GPR Gebruikersdag

  30 april 2015

  Houten/Utrecht, 30 april 2015 – Narda Guicherit ontvangt uit handen van John Mak, directeur van W/E adviseurs dinsdag 19 april het GPR Gebouw Certificaat voor paviljoen Makeblijde in Houten.     Mooi resultaat Narda Guicherit van Makeblijde: “Wij zijn tevreden met de prestaties van ons gebouw, die ruim voldoende tot zelfs goed zijn. Voor een gebouw uit 2000 dat met bescheiden middelen is gerealiseerd is dat een prima resultaat ”. Het is volgens John Mak een fraai voorbeeld van wat bevlogen opdrachtgeverschap oplevert. Er zijn simpele en slimme technieken gebruikt om een transparant en prettig gebouw in een parkachtige omgeving

  Lees meer »

 • Input uit praktijk tijdens GPR Gebruikersdag

  23 maart 2015

  GPR Gebouw bestaat in 2015 precies 20 jaar en dat willen we samen met onze licentiehouders vieren. Dat doen we 21 april 2015 door vanuit de actualiteit vooruit te kijken naar de toekomst van duurzaam bouwen en de mogelijke betekenis van GPR daarbij. In vier inspirerende workshops brengen we samen met onze gebruikers een visie op de toekomst in beeld. De dag biedt licentiehouders de mogelijkheid om te laten weten wat goed is aan GPR en wat volgens hun beter kan. De resultaten gebruiken we bij de verdere ontwikkeling van GPR Gebouw.   Programma: 12:00 – 18:00 De GPR Gebruikersdag

  Lees meer »

 • Duurzaam aanbesteden maatschappelijk vastgoed met GPR Gebouw

  04 maart 2015

  Tekst: Gerben Schuurman en Johanna Quelle-Dreuning, W/E adviseurs In toenemende mate kiezen gemeenten met bouw- en renovatieplannen voor DB(FMO)-contracten als resultaat van hun aanbestedingen. Gemeenten sturen in DBFM(O)-projecten op kwaliteit en prijs. Een van die kwaliteiten is veelal duurzaamheid. In deze projecten worden functionele, prestatiegerichte eisen vastgelegd in een outputspecificatie. In de voorbereiding van dergelijke projecten komt de vraag naar voren: hoe formuleer ik duurzaamheidseisen? Of: hoe werk ik de gemeentelijke duurzaamheidsambities uit in toetsbare, meetbare prestatie-eisen voor mijn project? Duurzaam aanbesteden Gemeenten en inkoopbureaus werken in innovatieve aanbestedingen in toenemende mate met GPR Gebouw, omdat het een aantrekkelijk instrument

  Lees meer »

 • Actualisatie Bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GGW-werken

  05 februari 2015

  David Anink van W/E adviseurs is expert milieueffecten van materialen en mede-auteur van de brochure Bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GGW-werken. Materiaalgebruik speelt een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van milieubelasting van gebouwen en bouwwerken. Om de milieubelasting van het hele gebouw te verlagen, moeten we eerst weten wat die materiaalgebonden belasting precies is. Sinds 1 januari 2013 moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning van een nieuwe woning of kantoorgebouw een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Deze publicatie is een compact hulpmiddel, dat u op weg helpt bij het bepalen van materiaalgebonden milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken. Hij geeft

  Lees meer »

 • Update GPR Gebouw 4.2

  02 februari 2015

  GPR Gebouw 4.2 per 30 januari 2015 op belangrijke punten verbeterd Nieuwe versie rekenkern 1.1 Energieprestatie Er is een nieuwe versie beschikbaar van de rekenkern voor energieprestatieberekeningen, met enkele verbeteringen: 1.1 Energieprestatie, bestaande bouw, woningbouw: de berekening van douche WTW 1.1 Energieprestatie, nieuwbouw, woningbouw: de berekening van het distributierendement bij collectieve warm tapwatersystemen met afleverset 1.1 Energieprestatie, nieuwbouw, utiliteit: de berekening van bevochtiging bij meer dan één verwarmingstoestel U heeft zelf de keuze of u uw bestaande 4.2-berekeningen update naar de meest recente versie van de rekenkern. Omdat dit in sommige gevallen kan leiden tot andere resultaten, vraagt GPR Gebouw

  Lees meer »

 • Meerkosten duurzame woningbouw – Rapport 2015

  20 januari 2015

  Geactualiseerde notitie geeft inzicht in meerkosten duurzame woningbouw met GPR 4.2 ambities. Afgelopen maandag 19 januari 2015 lanceerde bbn adviseurs in samenwerking met W/E adviseurs de geactualiseerde notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambities’. Deze notitie geeft antwoord op de vraag: wat kost uw beoogde GPR ambitie? Beter gezegd: welke investeringen komen kijken bij duurzame woningbouw? Met deze notitie kunnen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten gefundeerde beslissingen nemen over duurzaam bouwen. Download hier de notitie Meerkosten duurzame woningbouw De duurzaamheid van een woning wordt uitgedrukt in GPR prestatieniveaus. Hoe duurzamer de woning des te hoger de GPR score. Met deze notitie krijgen

  Lees meer »

 • GPR Gebouw Certificaat nu ook door GPR Gebouw Expert aan te vragen

  17 december 2014

  Utrecht, 17 december 2014, Sinds begin dit jaar kan een gebouw of gebouwontwerp gecertificeerd worden met GPR Gebouw. Een mooie manier om duurzaamheid officieel aan te tonen. Op verzoek van gebruikers kan vanaf nu een GPR Gebouw Certificaat ook door de GPR Gebouw Expert aangevraagd en uitgereikt worden. Voorheen was dit voorbehouden aan de GPR Gebouw Assessor.   Ook GPR Gebouw Experts gaan certificeren Verscheidene malen kreeg W/E de vraag van GPR Gebouw Experts, waarom zij als gediplomeerde en gecontroleerde experts geen certificaten konden aanvragen en uitreiken. De drempel om hiervoor een onafhankelijk GPR Gebouw Assessor te moeten inschakelen bleek

  Lees meer »

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en GPR Zorg

  05 december 2014

  Tekst: Johanna Quelle, W/E adviseurs Met de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2015 krijgen gemeenten meer taken toegewezen op het gebied van langdurige zorg. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit maakt de behoefte aan meer levenloopgeschikte woningen groter. Daarnaast is energiebesparing en duurzaam bouwen een speerpunt op de agenda van lokale overheden. Met GPR Zorg kunnen deze twee aspecten voor alle betrokkenen helder in beeld gebracht worden. Prestatie-eisen vastleggen Door afspraken te maken met corporaties en zorginstellingen, kan hierop vroegtijdig ingespeeld worden en woningen gereed gemaakt worden voor de

  Lees meer »

 • GPR versus BREEAM en LEED – Welke tool voor welke situatie?

  30 september 2014

  De drie in Nederland bekendste strategische instrumenten voor het beoordelen van gebouwen op duurzaamheid zijn LEED, BREEAM-NL en GPR Gebouw. Vrijwel alle methoden maken gebruik van een bepaald puntensysteem dat zich richt op aan duurzaamheid gerelateerde thema’s. Maar wanneer is welke tool nu het beste? Nieuwsplatform Duurzaam Gebouwd publiceerde hierover een artikel. De voordelen van GPR Gebouw liggen volgens haar onder andere on de gebruiksvriendelijkheid en de brede scope. Ook licht ze uit dat de tool landelijk erkend is en daardoor geschikt voor MIA\Vamil, Duurzaam inkopen en de omgevingsvergunning Milieuprestatie. Lees volledig artikel

 • Duurzaam Gebouwd – Met GPR Gebouw-certificering duurzaamheidsprestaties aantonen

  25 september 2014

  De helft van alle Nederlandse gemeenten, vooruitstrevende woningcorporaties, ontwikkelaars en veel architecten weten dat de duurzaamheid van een gebouw snel en betrouwbaar berekend kan worden met GPR Gebouw. Niet alleen berekenen om te weten, maar ook om in het proces bewust keuzes te maken, rekening houdend met duurzaamheid. Sinds begin dit jaar is het bovendien mogelijk duurzaamheidsresultaten of –ambities ook officieel aan te tonen, door middel van een GPR Gebouw Oplever- of Ontwerpcertificaat.   “De introductie van GPR Gebouw Certificaten was een logische volgende stap.” zegt GPR Gebouw Expert Esther Roth, tevens senior adviseur bij W/E adviseurs. “In de ontwikkeling

  Lees meer »

 • Talis zoekt verbetering in isolatie en zet GPR Gebouw in bij renovatie woningen

  17 juli 2014

  “De meeste energiewinst door isolatie.” Geen loze woorden voor de Nijmeegse woningcorporatie Talis. Door duurzaam onderhoud met hoogwaardige isolatie gingen 270 appartementen van 40 jaar oud van gemiddeld energielabel F naar B/A. De woningen kunnen weer 30 tot 50 jaar mee. Ervaar hoe corporatie Talis GPR Gebouw inzet bij de renovatie van de vernieuwde flats van Weezenhof in Nijmegen. Lees artikel uit Technisch Gebouwbeheer juni 2014

 • GPR Gebouw Certificaat – de eerste 3

  15 juli 2014

  Sinds de introductie kort geleden zijn er drie GPR Gebouw Certificaten uitgereikt voor woningen, maatschappelijk en commercieel vastgoed. Het eerste GPR Gebouw Certificaat in Nederland: dat ontvingen de consortiumpartners van de Energiesprong Montferland 20 maart uit handen van Paul Schumacher van Bouwend Nederland. 14 mei reikte DPA Cauberg Huygen het eerste GPR Gebouw Opleveringscertificaat voor maatschappelijk vastgoed aan de Provincie Noord-Holland voor hun duurzame provinciehuis. Het eerste GPR Gebouw Certificaat voor commercieel vastgoed werd 16 mei door de commissaris van de koning Ank Bijleveld uitgereikt aan de directie van Unipro voor hun nieuwe duurzame bedrijfspand inclusief productiehal. Certificeren duur? Welnee!

  Lees meer »

 • Primeur voor Provinciehuis Noord-Holland: GPR Gebouw Certificaat

  19 juni 2014

  Het Provinciekantoor Houtplein in Haarlem heeft een primeur: het is het eerste gerenoveerde gebouw met een GPR-opleveringscertificaat. Dit is op 14 mei officieel aan de Provincie Noord-Holland overhandigd door DPA Cauberg-Huygen, adviseur duurzaamheid binnen het project.                             Foto: Rob Tresoor, Waarnemend Directeur Middelen Provinciehuis Noord-Holland, ontvangt het het GPR-opleveringscertificaat van Jack Ponsteen, adviseur duurzaamheid en vestigingsdirecteur DPA Cauberg-Huygen (links).   GPR Gebouw GPR Gebouw is een instrument om de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw te meten. Tijdens iedere fase van

  Lees meer »

 • Ecopark – Materialen als uitgangspunt voor bouw

  05 juni 2014

  Grondstoffen worden steeds schaarser en afvalinzameling en -verwerking kunnen niet lang meer doorgaan op de manier zoals dat nu gebeurt. Dat was het uitgangspunt voor de bouw van het nieuwe afvalsorteerstation Ecopark DeLimes. De gemeente Alphen aan den Rijn formuleerde ambitieuze uitgangspunten: Ecopark DeLimes moet een leer-, leef-, werk-, en recreatiepark worden voor materiaalstromen en duurzame energieproductie. Het is niet alleen een plek om afval te brengen, maar ook één waar je materialen kunt gaan halen en waar kinderen geïnformeerd worden over hergebruik en duurzaamheid. De bebouwing op het Ecopark zal deels mee-evolueren met nieuwe inzichten op het gebied van

  Lees meer »

 • Lancering GPR Zorg voor nieuwbouw én bestaande bouw

  02 juni 2014

  UTRECHT, 2 juni 2014 – Vanaf nu kunnen zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed gebruik maken van GPR Zorg om hun bouwplannen op duurzaamheid de maat te nemen. GPR Zorg, dat is GPR Gebouw, aangepast aan de speciale wooneisen van zorgvastgoed.   bron illustratie: Greijner Van Goor Huijten architecten   GPR Zorg – duurzaamheid zorgvastgoed in beeld GPR Zorg is een duurzaamheidsinstrument voor eigenaren van zorgvastgoed in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Naast zorginstellingen zijn dit vooral ook corporaties en gemeenten. Deze partijen kunnen met GPR Zorg de duurzaamheid van hun gebouwen in kaart brengen en kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing signaleren.

  Lees meer »

 • Ondertekening convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant

  28 mei 2014

  Op 15 mei 2014 hebben 16 gemeenten in West-Brabant en woningcorporatie Thuisvester het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant getekend.   De gemeenten in West-Brabant hebben duurzaam bouwen hoog in het vaandel staan. Door inspanningen in alle gemeenten op dat gebied zijn er al vele energiezuinige woningen gebouwd. De ambitie van de gemeenten in de regio is het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Een regionaal convenant duurzaam bouwen draagt hieraan bij.   Andere partijen, zoals woningcorporaties en bouwpartijen zijn bij de uitvoering een onmisbare schakel en

  Lees meer »

 • Vacature ASP.NET ontwikkelaar voor GPR software

  27 mei 2014

  Heb jij minimaal 3 jaar recente en relevante ervaring in het ontwikkelen van ASP.NET MVC (C#) web applicaties? Kennis van en ervaring met relevante webtechnieken zoals CSS, HTML en Javascript, MS SQL en ORM systemen als Entity Framework, WCF en webservices en Unit testen? Ben jij niet bang om nieuwe paden te bewandelen en (betere) oplossingen uit te vinden? Kan je tegen kritiek mits die constructief van aard is? Kan de structuur van software volgens jou vaak beter? Ben je een teamspeler die ook goed individueel kan werken? Kan jij uitstekend luisteren en doorvragen? Solliciteer dan tot uiterlijk 23 juni

  Lees meer »

 • GPR Gebouw Certificaat voor groenste fabriek van Nederland uit handen van Commissaris van de Koning

  19 mei 2014

  Vrijdag 16 mei, tijdens de officiële opening, heeft de Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld het GPR Gebouw Certificaat van het nieuwe pand uitgereikt aan de directie en Maurice Beijk, de specialist duurzaam bouwen bij Unipro bv, totaalaanbieder van vloersystemen.   Gemiddelde GPR Gebouw-score van 8,66 De bijzondere hoge gemiddelde GPR Gebouw-score van 8,66 (4 sterren) komt tot stand door een slimme mix aan duurzame maatregelen. “Zo wordt onder andere warmte onttrokken aan de aarde en indien nodig bijgestookt op biomassa van houtresten. Zonnepanelen zorgen voor groene stroom en de restwarmte die vrijkomt tijdens het productieproces wordt zoveel

  Lees meer »

 • Inzicht in meerkosten duurzame woningbouw

  13 mei 2014

  Notitie 2014 geeft inzicht in kosten GPR ambities voor duurzaam bouwen. Afgelopen donderdag 1 mei 2014 lanceerde bbn adviseurs in samenwerking met W/E adviseurs de nieuwe notitie ‘Inzicht in meerkosten van ambities’. Deze notitie geeft antwoord op de vraag: wat kost uw beoogde GPR ambitie? Beter gezegd: welke investeringen komen kijken bij duurzame woningbouw? Met deze notitie kunnen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten gefundeerde beslissingen nemen over duurzaam bouwen. Download hier de notitie   Meerkosten van duurzaamheid De duurzaamheid van een woning wordt uitgedrukt in GPR prestatieniveaus. Hoe duurzamer de woning des te hoger de GPR score. Met deze notitie geeft

  Lees meer »

 • platformduurzamehuisvesting.nl: GPR Winkel inzetten voor verduurzaming van portefeuille

  06 mei 2014

  Door: Syntrus Achmea Vastgoed, Altera Vastgoed NV en W/E adviseurs   GPR Winkel is een eenvoudig hulpmiddel om de duurzame prestatie van winkels te kunnen beoordelen. Uit de opname blijkt de huidige kwaliteit en de vaak verrassend eenvoudige verbetermogelijkheden. Door de opzet met referentiegebouwen kunnen complete winkelcentra snel op unitniveau worden beoordeeld. Elke huurder kan zo een op-maat-advies krijgen, voor de verhuurder is duidelijk waar de kansen liggen in herontwikkelingen en onderhoud. Lees volledig artikel op: platformduurzamehuisvesting.nl/2014/05/06/gpr-winkel-inzetten-voor-verduurzaming-van-portefeuille/

 • Consortium TKI-KIEM komt met breed gedragen methode voor integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

  30 april 2014

  UTRECHT, 29 april 2014 – Het TKI-KIEM consortium met vooroplopende marktpartijen, onderzoeks- en brancheorganisaties ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, in relatie met Total Costs of Ownership (TCO). De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen. Lees persbericht

 • GPR Winkel nu ook in GPR Gebouw 4.2 beschikbaar

  17 april 2014

  UTRECHT, 17 april 2014 – GPR Winkel is een eenvoudig hulpmiddel om duurzaamheidsprestaties van bestaande en nieuwe winkels te beoordelen.   Uit de berekening blijkt de huidige kwaliteit van het winkelgebouw en de vaak verrassend eenvoudige verbetermogelijkheden. Met behulp van referentie- gebouwen kunnen complete winkelcentra snel op unitniveau worden beoordeeld. Elke huurder kan zo een op-maat-advies krijgen, voor de verhuurder is duidelijk waar de kansen liggen in herontwikkelingen en onderhoud. GPR Winkel is per direct beschikbaar in GPR Gebouw 4.2.   Marktinitiatief Op initiatief van en in samenwerking met de vastgoedpartijen Altera Vastgoed, Syntrus Achmea Vastgoed, ASR Vastgoed en Bouwfonds

  Lees meer »

 • Zorginstellingen, architecten, gemeenten en commercieel vastgoedbelegger participeren in ontwikkeling van GPR Zorg

  01 april 2014

  UTRECHT, 1 april 2014 – Onlangs zijn 6 pilotprojecten rondom de ontwikkeling van GPR Zorg succesvol afgerond. Marktpartijen en een gemeente droegen bij aan de ontwikkeling van GPR Zorg, hét duurzaamheidsinstrument voor nieuwbouw en renovatie van zorgvastgoed. Binnenkort kunnen eigenaren hun zorgvastgoed de maat nemen met GPR Zorg, een onderdeel van GPR Gebouw, dat aangepast is aan de speciale eisen van wonen voor zorg.   Praktisch rekeninstrument met voor wonen met zorg, uniek en ontwikkeld mét marktpartijen W/E adviseurs is als ontwikkelaar van GPR software erg blij met de samenwerking met projectgroep en de pilotpartners. De bereidheid van marktpartijen om

  Lees meer »

 • Aandacht voor kansen bij verduurzaming zorghuisvesting

  24 maart 2014

  Een middag lang stond de VIBA-Expo in ’s-Hertogenbosch in het teken van de verduurzamingsopgave in de zorg. Tijdens een seminar georganiseerd door EGM adviseurs belichtten sprekers vanuit verschillende oogpunten de actualiteit en de kansen in deze sector… … …John Mak, directeur W/E adviseurs en expert bij Kennisplatform Duurzaam Gebouwd, ging vervolgens in op ‘Duurzaam vastgoed meetbaar en bespreekbaar maken’. Mak vertelde over “twintig jaar duurzaam zorgvastgoed”, waarin hij onder andere GPR Gebouw aanhaalde als instrument bij de ontwikkeling en realisatie van projecten….   Lees artikel op duurzaamgebouwd.nl

 • Energiesprong Montferland – 1ste GPR Gebouw Certificaat voor energieneutrale huurwoning

  21 maart 2014

  Het eerste GPR Gebouw Certificaat in Nederland: dat ontvingen de consortiumpartners uit handen van Paul Schumacher van Bouwend Nederland tijdens de inspiratiemiddag over Energiesprong Montferland. Op donderdagmiddag 20 maart organiseerde het consortium een inspiratiemiddag over dit bijzondere project. Deze vond plaats in ’s-Heerenberg in het Barghse Huus. De projectpartners inspireerden de ruim tachtig deelnemers over de thema’s vernieuwende samenwerking, duurzaamheid, techniek en bewonersparticipatie. Ook was een bezoek aan de duurzame buurt Plantsoensingel Noord in ’s-Heerenberg mogelijk. Eerste GPR Gebouw Certificaat van Nederland Een GPR Gebouw Certificaat is een mooie manier om de duurzaamheid van een bouwplan of opgeleverd gebouw officieel

  Lees meer »

 • Eerste GPR Gebouw Assessoren

  19 maart 2014

  Opleidingstraject GPR Gebouw Assessoren succesvol van start Utrecht, 19 maart 2014 – De eerste GPR Gebouw Assessor cursus is voortvarend verlopen met deelname van 6 GPR Gebouw Experts. De eerste van hen legde met succes zijn examen af. Onlangs vond de eerste GPR Gebouw Assessorcursus plaats, waarvoor zich 6 GPR Gebouw Experts hadden ingeschreven. In de eendaagse cursus leren de deskundigen hoe zij als GPR Gebouw Assessor de GPR Gebouw-berekeningen kunnen valideren. Dit is nodig om vervolgens een GPR Gebouw Certificaat aan te kunnen vragen. Geslaagd! Martijn van Gemert (HEVO) is Nederlands eerste GPR Gebouw Assessor. Hij slaagde voor het

  Lees meer »

 • Aangepaste regels gebruik GPR Gebouw voor MIAVamil creëren volop kansen

  03 maart 2014

  Wat is er veranderd in de MIAVamil regeling 2014 ten opzichte van de regeling in 2013? W/E heeft zich ingezet om GPR Gebouw gelijkwaardig met Breeam-nl in MIAVamil te krijgen. We zijn tevreden over de waardering en de uitkomst. De nieuwe eisen voor het aantonen van de duurzaamheid met GPR Gebouw zijn als volgt: GPR Score-eisen per gradatie duurzaamheid (hoofdstuk regeling) Duurzaam Zeer duurzaam Verdergaand zeer duurzaam Nieuwbouw utiliteitsgebouw 7,5 (B 6122) 8,0 (A 6121) 8,5 (F 6120) Renovatie utiliteitsgebouw 7,0 (A 6121) 7,5 (F 6120) /   Gebouwen die met GPR Gebouw ontworpen, getoetst en gevalideerd zijn komen voor

  Lees meer »

 • GPR Gebouw Certificaat toont duurzaamheid officieel aan

  26 februari 2014

  Utrecht, 26 februari 2014 – Vanaf nu kunnen nieuwe én bestaande gebouwen gecertificeerd worden met GPR Gebouw. De GPR Gebouw Certificaten voor vergunningsfase of opleveringsfase worden uitgegeven door erkende GPR Gebouw Assessoren. Dit biedt nieuwe kansen voor vastgoedbeheerders, gebouweigenaren en gemeenten om de duurzaamheid van een gebouw officieel aan te tonen.   Behoefte uit de markt Het aanbieden van GPR Gebouw Certificaten is ontstaan vanuit een behoefte uit de markt om duurzaamheid van gebouwen officieel en onafhankelijk aan te tonen. De behoefte vanuit GPR software om meer te sturen op de kwaliteit van het gebruik van GPR Gebouw sluit hier

  Lees meer »

 • Filmpjes Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 beschikbaar

  25 februari 2014

  Alle winnaar- en genomineerden-filmpjes én de samenvatting van de uitreiking zijn nu op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 beschikbaar. Bekijk ze nu en proef opnieuw de bijzondere sfeer, geniet van de reacties van de blijde winnaars. Een aantal juryleden en ambassadeurs komen ook even aan het woord.

 • De winnaars van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014

  03 februari 2014

  UTRECHT, 3 februari 2014 – De winnaars van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 zijn bekend. Tijdens de feestelijke uitreiking in de voormalige stoomketelfabriek Deprez in Tilburg, heeft secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Siebe Riedstra, de Awards uitgereikt aan de winnaars. Zij zijn door de jury gekozen uit de 37 inzendingen die ingediend waren door in totaal 206 organisaties in zes categorieën. Lees hier wie de winnende partijen zijn.

 • GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw – Release

  23 januari 2014

  GPR Gebouw uniek met MPG voor bestaande bouw   UTRECHT/EINDHOVEN, 23 januari 2014 – W/E adviseurs lanceert GPR Gebouw 4.2 Bestaande bouw. De programma-uitbreiding is per direct beschikbaar voor alle GPR Gebouw licentiehouders. Het programma is net als evenknie GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw volledig afgestemd op de milieuparagraaf van het Bouwbesluit. Met de mogelijkheid de milieuprestatie en ingreepscenario’s van bestaande gebouwen te berekenen, loopt GPR Gebouw vooruit op andere rekeninstrumenten. De indicatieve berekeningen voor Energieprestatieadvies voor woningen en utiliteitsgebouwen zijn in lijn gebracht met de actuele ISSO-richtlijnen. De belevingswaarde van monumenten krijgt in 4.2 Bestaande bouw meer aandacht. Daarnaast zijn

  Lees meer »

 • De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014

  10 januari 2014

  UTRECHT, 10 januari 2013 – De genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 zijn bekend. Zo meldt het jurysecretariaat vandaag. Uit 37 inzendingen voor de eerste editie van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards, die in totaal 206 organisaties vertegenwoordigen, zijn vandaag de genomineerden gekozen. ‘Een moeilijke zaak, aangezien de meeste inzendingen veelbelovend zijn.’ aldus René Schellekens, senior adviseur Lokale Klimaat Agenda bij het ministerie van I&M en voorzitter van het jurysecretariaat. Lees hier wie de genomineerden zijn.

 • PERSBERICHT De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 – Jury bekend

  04 december 2013

  UTRECHT, 4 december 2013 – De jury voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2014 is bekend. De 6 juryleden zullen in februari uit de genomineerde deelnemers per categorie een winnaar kiezen.   Vakkundige jury De vakkundige jury bestaat uit professionals met uiteenlopende ervaringen en achtergronden in de duurzaam bouwen sector. De jury beoordeelt de inzendingen op de kwaliteit van de samenwerking tussen de partijen, de implementatie van duurzaam bouwen in de organisatie of in projecten en het aantal projecten. Lees persbericht

 • Persbericht: Release GPR Sport & Zwembad, versie 3.3

  26 november 2013

  Uniek meetinstrument voor duurzaamheid van sportgebouwen en zwembaden geactualiseerd en uitgebreid   UTRECHT/EINDHOVEN, 26 november 2013 – Onder de productgroep GPR Specials brengt W/E adviseurs GPR Sport & Zwembad versie 3.3 uit. Het unieke meetinstrument heeft een grondige update ondergaan en biedt gebruikers nieuwe functionaliteiten.   GPR Sport & Zwembad Het nieuwe GPR Sport & Zwembad combineert de voormalige versies van GPR Zwembad en GPR Sportgebouw in één geüpdate versie die licentiehouders nieuw gebruikersgemak biedt. De nieuwe versie is geactualiseerd naar actuele wet- en regelgeving. Niet score 5, maar score 6 representeert nu het bouwbesluitniveau. Bij de thema’s Energie en

  Lees meer »

 • Wat betekent GPR Gebouw 4.2 voor duurzaamheidsambities?

  21 november 2013

  GPR Gebouw Expert en productmanager Rogier Wolf houdt u graag op de hoogte over inhoudelijke wijzigingen in GPR Gebouw. In dit stuk gaat hij in op de vraag wat GPR Gebouw 4.2 betekent voor de duurzaamheidsambities van een project.   Maatregelen proceskwaliteit De inhoudelijke wijzigingen in GPR Gebouw 4.2 brengen met zich mee dat scores niet 1 op 1 te vergelijken zijn met die van versie 4.1. Het eerder gecommuniceerde ambitiedocument kan de indruk wekken dat het bij enkele thema’s lastiger is geworden om hoge scores te halen. Dit is deels waar omdat de procesmaatregelen zijn verplaatst naar het nieuwe

  Lees meer »

 • Nieuwe categorie Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards: Duurzaamste Ketenintegratie

  14 november 2013

  Door het succes van de instromende aanmeldingen heeft het jurysecretariaat vandaag besloten een nieuwe categorie aan de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards toe te voegen: Categorie 6: Duurzaamste ketenintegratie De categorie is bedoeld voor organisaties die door ketenintegratie duurzame projecten tot stand brengen. De aanmelding voor categorie 6 moet gedaan worden door een van de deelnemende partijen in de keten. Dit kunnen naast bouwpartijen en corporaties ook adviesbureaus en architecten zijn. Meer informatie

 • Nieuw: De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards

  07 november 2013

  De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards belonen de inzet van koplopers die laten zien dat goede samenwerking de sleutel tot succesvolle projecten is. Lees het persbericht

 • Duurzaamheid is geen last maar een lust

  02 oktober 2013

  Martijn van Gemert, GPR Gebouw Expert werkzaam bij HEVO: “Het begrip ‘duurzaamheid’ zet mensen soms op een verkeerd spoor. De GPR Gebouw-scores halen de wolligheid uit die discussie. Het is geen religieuze discussie als je het hebt over praktische onderdelen: Jij wilt een gezond leefklimaat? Of een hoge restwaarde? Of over tien jaar een andere gebruiksfunctie? Onder aan de streep gaat het om dat soort targets, maar onbewust hebben we het over duurzaamheid. Je hóeft niet de zedenprediker uit te hangen; met duurzaamheid kun je geld verdienen én besparen. Bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Ricoh heb je gezien

  Lees meer »

 • Handleiding milieuprestatie moet kwaliteit berekening borgen

  12 september 2013

  Op maandag 9 september is tijdens een mini-symposium in huize van de Koninklijke Metaalunie de Green Deal Milieuprestatie succesvol afgesloten. De samenwerking tussen bedrijfsleven, instrumentontwikkelaars en overheid heeft geleid tot breed gedragen instrumentarium en een Nationale Milieudatabase ter ondersteuning van de Milieuprestatiebereking MPG, zoals voorgeschreven in het Bouwbesluit. Dagvoorzitter Jack de Leeuw, algemeen directeur van SBRCURNET,  refereerde aan 4 jaar geleden, toen resultaten tussen instrumenten afwijkingen tot 600% vertoonden. Dat is nu teruggebracht naar maximaal 5%. De ‘menselijke factor’ blijkt van grote invloed op de kwaliteit van de berekening. Op verzoek van de Green Deal partijen ontwikkelde W/E adviseurs daarom

  Lees meer »

 • Helft Nederlandse gemeenten verduurzaamt met GPR Gebouw

  11 september 2013

  Aantal licentiehouders groeit gestaag UTRECHT/EINDHOVEN, 11 september 2013 – Pakweg de helft van de 408 Nederlandse gemeenten werkt met GPR Gebouw. Onlangs kreeg de 200ste gemeente toegang tot Nederlands meest gebruiksvriendelijke prestatiesoftware voor duurzaamheid. De teller staat nu op 203 gemeenten met een GPR Gebouw licentie.   Gemeente Druten gaat als 200ste gemeente aan de slag met GPR Gebouw Gemeente Druten heeft duurzaam bouwen hoog in het vaandel staan en doet als enige ‘niet-aangesloten gemeente’ van de stadsregio Arnhem Nijmegen mee met het Groene Akkoord. Frank Warrens, projectleider Duurzaam Bouwen zegt hierover: “Met de ondertekening van het Groene Akkoord gaat

  Lees meer »

 • GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw gelanceerd en GPR Bouwbesluit 1.1 beschikbaar

  05 augustus 2013

  Bouwbranche berekent nu eenvoudig milieuprestatie gebouwen UTRECHT/EINDHOVEN, 5 augustus 2013 – W/E adviseurs lanceert GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw en GPR Bouwbesluit 1.1. Beide programma’s zijn volledig afgestemd op de milieuparagraaf van het Bouwbesluit en berekenen dus eenvoudig de milieuprestatie van gebouwen – een berekening die per 1 januari 2013 verplicht is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor woningen en kantoren. Daarnaast zijn stappen gezet in de harmonisatie met BREEAM-nl. Lees persbericht

 • Nieuwe GPR Gebouw 4.2 Experts

  01 juli 2013

  Wij feliciteren de vier nieuwe GPR Gebouw 4.2 Experts die onlangs zijn gecertificeerd door W/E adviseurs: Mevrouw Kirsten Bekkers, Gemeente Haarlemmermeer De heer Gerard van den Berge, Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen De heer Ludo Velthuis, Dijkoraad De heer Frans Horjus, TRAJECT Vastgoed advies groep Zie ook www.gprgebouw.nl/experts

 • KlokBouw heeft een GPR Gebouw Expert 4.2 binnen de gelederen

  11 juni 2013

  KlokGroep is sinds kort gekwalificeerd GPR Gebouw Expert 4.2. Zowel KlokBouw als KlokGroep Integrale Projecten hebben momenteel een GPR Gebouw Expert 4.2 binnen hun gelederen. “We waren al een tijdje GPR Gebouw Expert, maar nu zijn we Expert 4.2, na een succesvol verlopen updatecursus. Hiermee kunnen wij vastgoedontwikkelaars, -eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als bouwtechnisch nog beter adviseren bij hun projecten. GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie.” Bron: Klokbouw

 • UPC kantoorgebouw en callcenter, Leeuwarden

  10 juni 2013

  Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden is opgeleverd. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is dit gebouw uiterst duurzaam en energiezuinig. Ontworpen vanuit de gebruiker Duurzaamheid was bij de totstandkoming van dit gebouw een belangrijke ambitie, zowel voor UPC, voor JOIN Ontwikkeling bv (een joint-venture van OVG Real Estate en Triodos Bank) als voor Architectenbureau Paul de Ruiter. Daarnaast is het ontwerp sterk gedacht vanuit de gebruiker: UPC wil haar callcentermedewerkers een kwalitatief hoogwaardige werkplek bieden. De medewerkers staan in het ontwerp dan ook centraal. Dat houdt in dat er een goed en functioneel gebouw moest worden gerealiseerd

  Lees meer »

 • Neemt u het milieu serieus?

  05 juni 2013

  De invoering van de Milieuprestatie van Gebouwen in het Bouwbesluit is een sterke impuls voor innovatie in de productieketen van bouwmaterialen, gericht op het terugdringen van de milieubelasting door materiaaltoepassingen in de bouw. Actief toetsen en handhaven door gemeenten is gewenst om deze impuls maximale kracht te geven. Noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.   Wat is er aan de hand? In Nederland is een belangrijke stap gemaakt om milieubelasting door materiaaltoepassingen in de bouw terug te dringen. De breed gedeelde zorg voor uitputting van grondstoffen en schadelijke emissies in cyclus van productie, gebruik en verwerking van materialen heeft een plek gekregen

  Lees meer »

 • GPR Gebouw project Justus van Effen wint Gulden Feniks

  04 juni 2013

  De renovatie van het Justus van Effenblok viel in de prijzen tijdens de uitreiking van de Gulden Feniks op 4 juni 2013. Wij feliciteren Woonstad met dit succes! Lees het bewijsvoeringsdocument duurzaamheid. De oorspronkelijke architect van het Justus van Effenblok in Rotterdam, Michiel Brinkman, was in 1922 zijn tijd flink vooruit. Geen wonder dat dit monument al jaren in de top tien van belangrijkste sociale volkshuisvestingsgebouwen in de wereld staat. Maar de verloedering die intrad na een weinig fijnzinnige renovatie in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, had hier bijna een einde aan gemaakt. Totdat eigenaar corporatie Woonstad Rotterdam

  Lees meer »

 • Rapport Green Deal: GPR Bouwbesluit meest gebruiksvriendelijke meetinstrument

  31 mei 2013

  Op 18 april 2013 bracht Movares de eindrapportage uit van het onderzoek omtrent de Green Deal Milieuprestatie Gebouwen. Dit onderzoek toont aan:   “Architecten beschouwen GPR Bouwbesluit als het meest gebruiksvriendelijke meetinstrument voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen.”   “GPR Bouwbesluit wordt als meer gebruiksvriendelijk gewaardeerd dan MRPI en de DGBC Materialentool.”   “De invoertijd van een project kan maximaal 4 uur zijn als het om een complex of groot gebouw gaat en/of de architect voor de eerste keer met een rekeninstrument werkt. Bij een relatief normaal project en enige ervaring is de invoertijd 2 tot 3 uur

  Lees meer »

 • Hoge GPR-score voor Brede School Hazerswoude

  16 mei 2013

  In Hazerswoude is onlangs de Brede School De Tweeklank opgeleverd. De duurzaamheid van het gebouw, ontworpen door Cita: architecten, blijkt uit de GPR Gebouw-score van 8,1. De aanvankelijke hoge duurzaamheidambities moesten tijdens het ontwerpproces soms wat worden bijgesteld, vertelt architect George Cornelissen. Ondanks de budgettaire drempels is de doelstelling om een GPR Gebouw-score van acht of meer te halen vastgehouden. De uiteindelijke score is 8,1. Lees meer

 • Gemeenschappelijke taal succesfactor duurzaam bouwen

  07 mei 2013

  Onlangs verscheen het artikel Gemeenschappelijke taal als succesfactor duurzaam bouwen in het tijdschrift #20 van Duurzaam Gebouwd, pag. 78 – 81.   Uit het artikel: Succesfactoren duurzaam bouwen beleid Opschaling, hoe krijg je dat voor elkaar? De rode draad vanuit de praktijk, 5 succesfactoren: 1. Eenduidige taal en gelijk speelveld Opschaling vraagt inzet van veel mensen; communicatie en afstemming. Wil je succes? Dan moet je zorgen dat mensen elkaar kunnen begrijpen. Dat mensen dezelfde begrippen hanteren, dezelfde afbakening maken, een gelijk speelveld hebben. 2. Bestuurlijk draagvlak Je kunt heel praktisch op de werkvloer beginnen en persoonlijke inzet en motivatie benutten. Maar, succesvolle opschaling vraagt meer, je komt

  Lees meer »

 • OnderhoudNL kiest voor prestatiesoftware GPR Onderhoud

  06 mei 2013

  WADDINXVEEN/UTRECHT, 6 mei 2013 – Per direct kan elke organisatie die OnderhoudNL Totaal-lid is een jaar lang gratis gebruik maken van de prestatiesoftware GPR Onderhoud. In combinatie met een grondige introductiecursus worden leden klaargestoomd met de software te werken. OnderhoudNL Totaal wil zo de duurzaamheidsinspanningen van haar leden stimuleren.   Onderhoud NL kiest voor GPR Onderhoud Bij onderhoud van vastgoed valt veel te halen wat betreft duurzaamheid. Door inzicht te krijgen in keuzes en details van alternatieve, duurzame materialen wordt de drempel van wellicht onbekend terrein vergemakkelijkt. GPR Onderhoud maakt dit mogelijk. De tool beeldt de milieueffecten van onderhoudsscenario’s uit.

  Lees meer »

 • Ondertekening Het Groene Akkoord Stadsregio Arnhem Nijmegen

  29 april 2013

  Op vrijdagmiddag 26 april ondertekenen bestuurders van 20 regiogemeenten, corporaties (G5 en Kr8) en bouwende partijen Het Groene Akkoord in het Thermion te Lent. Met deze belangrijke ondertekening spreken alle partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te gaan werken. En zo komt het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen steeds dichterbij. Eén taal hanteren De afgelopen tijd is veel energie gestoken in Het Groene Akkoord, de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. Veranderen lukt niet van de ene op de andere dag, dit gaat stap voor stap. In het akkoord is afgesproken dat de

  Lees meer »

 • Milieuprijs voor nieuw schoolgebouw Anne Frankschool

  20 april 2013

  De Anne Frankschool ontvangt de Milieuprijs 2012 van de gemeente Utrecht voor haar nieuw, milieuvriendelijk schoolgebouw. De basisschool mag een bedrag van 1500 euro besteden. De prijs wordt aanstaande maandag 22 april uitgereikt door milieuwethouder Mirjam de Rijk tijdens de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw. De gemeentelijke Milieuprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Voor de Milieuprijs 2012 stonden de bouwplannen voor schoolgebouwen centraal, waarbij gekeken werd naar duurzaamheidsprestaties. Om duurzaamheid te kunnen meten is een instrument ontwikkeld, het zogeheten ‘GPR gebouw‘. GPR Gebouw laat precies zien hoe het is gesteld met de energiezuinigheid, het binnenmilieu, de toegankelijkheid

  Lees meer »

 • Bouw meest duurzame GPR sportaccommodatie gestart

  03 april 2013

  Aan de Stegge Twello is gestart met de realisatie van het meest duurzame GPR sportgebouw van Nederland Op 2 april 2013 heeft wethouder Marian Janse-Witte van de gemeente Oosterhout de officiële eerste paal geslagen als start van de realisatie van de sportaccommodatie met gym- en turnzaal in Strijen. Op 7 september 2012 werd door Aan de Stegge Twello het design and build contract met de gemeente Oosterhout vastgelegd voor de realisatie van de sportvoorziening. Uitgangspunten voor de gunning aan Aan de Stegge Twello waren onder andere het zeer functionele, doelmatige ontwerp van de sportaccommodatie van PR8 architecten en de genomen maatregelen

  Lees meer »

 • Noordoost Brabant zet in op duurzaam bouwen

  02 april 2013

  Gemeenten, woningcorporaties, Bouwend Nederland en installatiebedrijven (Platform-lid Uneto VNI) uit de regio Noordoost Brabant hebben het Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen ondertekend.   Duurzame instrumenten Voor het bepalen, realiseren en meten van de ambitie gebruikt het convenant de systematiek van energielabels, de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR-gebouw versie 4) en de criteria voor Duurzaam Inkopen. Nieuwbouw: een gemiddelde GPR-score over de vijf thema’s van tenminste 7. Nieuwbouw: Publieke gebouwen scoren tenminste een 8 op de GPR sub-module toegankelijkheid en overige gebouwen minstens een 7. Nieuwbouw: Voor woningen met het predicaat ‘levensloopbestendig’ geldt een score van minimaal 8 op de GPR sub-module toegankelijkheid.

  Lees meer »

 • Cobouw: Kantoor voor provincie extreem energiezuinig

  30 maart 2013

  Haarlem 30-03-2013 – De provincie Noord-Holland bespaart 70 procent energie in zijn provinciekantoor in Haarlem. Het ‘meest duurzaam gerenoveerde kantoorpand van Nederland’ is van energielabel G naar A++ gegaan. Zie ook: www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2013/03/27/kantoor-voor-provincie-extreem-energiezuinig              

 • Hoe duurzaam is jouw station?

  21 maart 2013

  Tekst: ProRail We vinden het belangrijk dat het spoor de meest aantrekkelijke vorm van vervoer is in Nederland; qua betrouwbaarheid en veiligheid, maar zeker ook als duurzaam alternatief. Samen met NS willen we daarom de duurzaamheid van de stations in Nederland verbeteren. Om dit te kunnen doen, moet de duurzaamheid van stations eerst inzichtelijk worden gemaakt. Dat doen we met de ‘stationsscan duurzaamheid‘: een thermometer waarmee een station op verschillende duurzaamheidsthema’s wordt gewaardeerd. Deze maand is alweer de 100e scan met succes afgerond. Lees het hele bericht op de blog van ProRail

 • Meest duurzaam gerenoveerde kantoor opgeleverd

  18 maart 2013

  Op 15 maart is het gerenoveerde kantoor van de provincie Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem officieel geopend door Johan Remkes, Commissaris van de Koningin. Remkes: “Het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van Nederland, gebouwd binnen de planning en binnen het budget. Er werken nu anderhalf keer zoveel mensen als eerst, en we besparen alsnog 70 procent energie. Een goed voorbeeld van de overheid.”   Van label G naar A++ Architect Dirk Jan Postel van bureau Kraaijvanger: “Het gebouw heeft gemiddeld hoger dan GPR 9 gescoord, en op sommige punten zelfs 9,8. Dit heeft ons een NESK-certificaat van de rijksoverheid opgeleverd.

  Lees meer »

 • Onderhoud NL geeft licenties GPR Onderhoud weg aan leden

  05 maart 2013

  HILVERSUM – Voor leden van OnderhoudNL Totaal heeft bestuurslid Dennis Rutges een welkomstcadeau in petto. Ze krijgen gratis een jaar lang de licentie voor de tool GPR Onderhoud. Daarmee kun je als onderhoudsbedrijf richting je opdrachtgever de milieu winst inzichtelijk maken van een duurzame materiaalkeuze bij resultaat gerichte renovatie of resultaatgericht vastgoedonderhoud. Gedurende een halve dag word je ook nog eens gratis bekend gemaakt met de tool. Lees meer

 • SUSREG – duurzame EU-impuls ontwikkeling regio’s

  05 maart 2013

  W/E adviseurs: Coördinator en kennispartner   UTRECHT/EINDHOVEN, 5 maart 2013 – Voor het Europese project SUSREG “Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach” heeft W/E adviseurs de rol van coördinator en kennispartner op zich genomen. Het project beoogt het versterken van de rol van duurzame energie en energiebesparing in stedenbouwkundige planning op regioniveau. Er zijn 17 partners betrokken uit 9 regio’s in 6 landen, waaronder in Nederland de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Omgevingsdienst Midden-Holland. Daarnaast zijn nog 7 andere regio’s betrokken in Spanje (2), Italië (2), Tsjechië (1), Denemarken (1) en Cyprus (1). De Hogeschool Utrecht

  Lees meer »

 • GPR Gebouw als gemeenschappelijk meetinstrument

  04 maart 2013

  Op 26 april aanstaande ondertekenen corporaties, marktpartijen en gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen Het Groene Akkoord. Op basis van dit akkoord spreken de partijen af voortaan de GPR Gebouw methodiek te hanteren. Dit is een instrument om de kwaliteit en de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande gebouwen te meten. Doel van Het Groene Akkoord is uiteindelijk verduurzaming van de gebouwde omgeving in de regio.   Eén taal met GPR Gebouw De stadsregio is samen met gemeenten, bouwpartijen en corporaties verenigd in KR8 en G5 in 2011 een traject gestart om het verouderde Convenant Duurzaam Bouwen van de toenmalige KAN-regio te

  Lees meer »

 • Groene Akkoord Stadsregio Arnhem Nijmegen richting besluitvorming

  26 februari 2013

  Het definitieve concept van ‘Het Groene Akkoord: de nieuwe uitdaging in duurzaam bouwen’ is gereed. De stuurgroep was unaniem akkoord. Na het besluit van het College van Bestuur op 21 februari gaat het akkoord richting de twintig colleges van B&W van de gemeenten en ter informatie naar de gemeenteraden.   Het Groene Akkoord richting besluitvorming De stadsregio Arnhem Nijmegen is samen met gemeenten, corporaties en bouwpartijen in 2011 een traject gestart om het oude convenant te vervangen door een nieuw convenant gebaseerd op de methodiek GPR. Het oude convenant was door ontwikkelingen in techniek en regelgeving verouderd en moest geactualiseerd

  Lees meer »

 • Energiesprong Montferland

  26 februari 2013

  Energiesprong Montferland is een inspirerende en ambitieuze samenwerking tussen woningstichting, overheden, bedrijven, onderwijs en (toekomstige) bewoners met als doel zeer energiezuinige woningen in Montferland te realiseren. Energieneutraal bouwen In Montferland komen in een duurzame leefomgeving 61 zeer energiezuinige of zelfs energieneutrale nieuwe woningen, waarin duurzame materialen en de nieuwste technieken op het gebied van energie worden toegepast. Het doel van Energiesprong is om woningen op te leveren die 60% en uiteindelijk zelfs 80% energiezuiniger zijn dan de huidige nieuwbouwwoningen. Energiesprong Montferland brengt de component ‘energie’ in de woonlasten van bewoners fors omlaag. Ook de woonomgeving krijgt een duurzame inrichting. Met

  Lees meer »

 • Gebruiksfunctie Winkelvastgoed GPR Gebouw beschikbaar

  13 februari 2013

  Per 11-02-2013 is de nieuwe gebruiksfunctie Winkelvastgoed voor alle GPR Gebouw gebruikers beschikbaar. De gebruiksfunctie is ontwikkeld met specialisten en marktpartijen uit het betreffende werkveld. Met de versie voor Zorgvastgoed nog in ontwikkeling kunt u nu met GPR Gebouw de duurzaamheid van nagenoeg alle types gebouwen in kaart brengen en optimaliseren.

 • Wanneer is er nu werkelijk sprake van duurzame monumentenzorg?

  07 februari 2013

  Bijeenkomst van Praktijknetwerk DuMo en H-team in de Nellefabriek, Rotterdam: De economische crisis heeft tot een volledige instorting geleid van de nieuwbouwmarkt. Dat heeft vervolgens de aandacht doen verschuiven naar de herbestemming van het vele leegstaande vastgoed. De weinige investeringen in de bouw gaan nu naar het revitaliseren van leegstaande kantoren etc. Is daarmee een nieuwe trend gezet? Worden ook na de crisis meer middelen ingezet in het geven van een tweede jeugd aan leegstaand erfgoed? Of vallen straks investeerders en ontwikkelaars onmiddellijk terug in oude patronen? Als die investeringen in het gebouwde erfgoed worden doorgezet, zijn diezelfde investeerders en

  Lees meer »

 • Release GPR Bouwbesluit 1.0

  06 februari 2013

  Vanaf februari 2013 is de bètaversie van GPR Bouwbesluit vervangen door releaseversie 1.0. En het mooie is: u kunt hier nog tot 1 april 2013 kosteloos gebruik van blijven maken! De proefperiode is dus met 1 maand verlengd. Wijzigingen GPR Bouwbesluit 1.0 ten opzichte van de bètaversie: 1.    Koppeling met de meest actuele Nationale Milieudatabase, versie 1.2 2.    Berekeningen gemaakt met een eerdere versie updaten naar de actuele versie van de Nationale Milieudatabase. GPR Bouwbesluit is daarmee momenteel het enige instrument waarmee u eerder gemaakte berekeningen eenvoudig kunt actualiseren. 3.    Voor aanvraag van de omgevingsvergunning: •    Validatie berekening via www.bewijsmilieuprestatie.nl

  Lees meer »

 • Milieulijst 2013 beoordeelt Breeam nl anders dan GPR Gebouw

  30 januari 2013

  De Milieulijst 2013 maakt onderscheid in investeringsbedragen en percentages tussen Breeam nl en GPR Gebouw. Hiermee wordt het gelijk speelveld voor de keuze van het instrument door de gebruiker verstoord. Het niveau van duurzaamheid van het gebouw dient bepalend te zijn voor de hoogte van de milieu-investeringsaftrek (MIA), niet het gekozen instrument. W/E adviseurs is hierover in gesprek met Agentschap NL. Gezamenlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden de Milieulijst hier zo spoedig als mogelijk op aan te passen.   Loopt u tegen problemen aan door deze wijziging? Stuur dan een e-mail naar: miavamil@agentschapnl.nl   Meer informatie: Saskia van Hulten, 040-235

  Lees meer »

 • Bouwplantoetsers en handhavers vaak nog onvoorbereid op MPG

  29 januari 2013

  Met de invulling van de Milieuparagraaf in het Bouwbesluit per 1 januari 2013 en de wijzigingen in de Energieprestatie-regels ontstaan nieuwe uitdagingen voor gemeentelijke bouwplantoetsers, vergunningsverleners en handhavers. Het gros van deze beroepsgroep is hier nauwelijks of niet op voorbereid. Lees persbericht

 • Treinstations kleuren groen met Stationscan Duurzaamheid

  21 januari 2013

  De Stationscan Duurzaamheid geeft inzicht in duurzaamheidsprestaties van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het instrument is een initiatief van ProRail en NS. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met W/E adviseurs, bekend als uitgever van prestatiesoftware als GPR Gebouw. Al bijna 100 stations de maat genomen met Stationscan Duurzaamheid ProRail en NS hebben de intentie om de Stationscan Duurzaamheid in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations. Zij hebben al bijna 100 stations de maat genomen met het instrument. De software wordt door ProRail en NS gebruikt om samen met andere stakeholders (zoals gemeenten en gebiedsontwikkelaars), ontwerpers

  Lees meer »

 • GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw – vanaf 1 april 2013 beschikbaar

  21 december 2012

  De directe aanleiding voor deze nieuwe versie is de verplichting vanuit het Bouwbesluit 2012 om per 1 januari 2013 de milieuprestatie van een gebouw (MPG) te berekenen. Omdat de nationale milieudatabase (NMD), met daarin de productdata, momenteel door de stichting Bouwkwaliteit (SBK) wordt geactualiseerd, W/E adviseurs met uitbrengen van GPR Gebouw 4.2 Nieuwbouw tot de nieuwste versie van deze database (versie 1.3) beschikbaar is. Tot die tijd kunt u voor het berekenen van de MPG kosteloos gebruik maken van GPR Bouwbesluit. W/E adviseurs heeft bij de totstandkoming van de nieuwe versie goed gekeken naar de wensen en inzichten van gebruikers.

  Lees meer »

 • GPR Helpdesk in de Kerstvakantie

  19 december 2012

  Van 24 december tot en met 1 januari is de GPR Helpdesk beperkt bereikbaar. Wij raden u aan uw vragen per e-mail te sturen naar info@gprgebouw.nl. E-mail wordt ook tijdens de kerstvakantie gelezen en beantwoord. Het kan zijn dat u wat langer op uw antwoord moet wachten dan u van ons gewend bent. Vanaf 2 januari 2013 staan we u weer verfrist te woord.

 • GPR software-websites in een nieuw jasje, Nieuw platform GPR Projecten gelanceerd

  05 november 2012

  UTRECHT, 5 november 2012  – Vanaf vandaag hebben de GPR software-websites een nieuw jasje. Daarnaast is een nieuw platform gelanceerd dat duurzame gebouwen in Nederland letterlijk op de kaart zet.   Lancering nieuwe GPR software-websites Vandaag zijn de nieuwe GPR software-websites in een nieuwe opmaak live gegaan. Met deze herziende huisstijl introduceert W/E adviseurs een nieuwe en overzichtelijke kijk op de productserie van GPR software. Alle softwarepakketten, dus GPR Stedenbouw, GPR Specials, GPR Gebouw, GPR Bouwbesluit en GPR Onderhoud, worden op hun eigen productwebsite op een frisse manier onder de aandacht gebracht. Door de snelle groei van GPR software voldeed

  Lees meer »

 • W/E masterclasses – Een heldere blik op het Bouwbesluit

  02 september 2012

  Energieprestatie en Milieuprestatie in perspectief   Wat betekent het nieuwe Bouwbesluit voor u als corporatie, gemeente, ontwikkelaar, bouwer, vastgoedbeheerder, architect of producent? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe energie- en milieuprestatiemethodiek voor uw beleid en projecten? W/E adviseurs spijkert u hierover in één middag bij! Ga in gesprek met onze experts tijdens deze exclusieve masterclasses. Lees persbericht

 • Mogelijkheid tot validatie door GPR Gebouw Expert

  01 september 2012

  Per september 2012 bestaat voor GPR Gebouw Experts de mogelijkheid om bij de Gebouwgegevens een Gebouw (dus niet een specifieke berekening) te valideren. De werking is als volgt: De Expert of een ander teamlid die toegang heeft tot de Gebouwgegevens geeft een ‘Hoofdberekening’ en een ‘Status’ aan, en klikt daarna op Opslaan. De Expert (maakt niet uit of deze als interne of externe gebruiker aan het Gebouw is toegevoegd) kan nu de optie ‘Akkoord door Expert’ aanvinken. Zodra een nieuwe Status wordt aangegeven, dan wordt het vinkje weer uitgezet en moet het Gebouw opnieuw worden gevalideerd. Validatie vindt dus plaats

  Lees meer »

 • Regio Rotterdam aan de slag met GPR Stedenbouw en GPR Gebouw

  30 augustus 2012

  In het Convenant Verbeteren energieprestatie nieuwbouw hebben de regiogemeenten Rotterdam op 30 augustus 2012 onderling afgesproken zich in te zetten voor het verder verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid van nieuwbouw.   Bedrijventerreinen In het convenant hebben de 15 regiogemeenten afgesproken bij de planvorming van bedrijventerreinen GPR Stedenbouw toe te passen met een totaalscore van 7,5. Daarbij streven de regiogemeenten naar een score van 7,5 op de module Energieprestatie. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bedrijfsgebouw vragen regiogemeenten de aanvrager om inzicht te geven in het realiseren van een score van 7,1 op de energiemodule en een totaalscore

  Lees meer »

 • MPG binnenkort beschikbaar in GPR Bouwbesluit

  02 juli 2012

  GPR Bouwbesluit is een belangrijke aanvulling op GPR Gebouw. De module behandelt de onderdelen milieu (MPG) en energie (EPG) van een vergunningsaanvraag. Eind augustus 2012 is het MPG-onderdeel van GPR Bouwbesluit beschikbaar.   MPG Vanaf 1 jan 2013 moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag van een woning of kantoorgebouw een berekening van de milieuprestatie worden bijgevoegd. Vooruitlopend daarop is eind augustus GPR Bouwbesluit beschikbaar om kennis te maken met deze berekening.   EPG Per 1 aug kunnen gegevens van externe EPG berekeningen in GPR Gebouw 4.1 worden overgenomen, zodat er een GPR energie-score bepaald kan worden die aansluit op de nieuwe regelgeving.

  Lees meer »

 • GPR Gebouw succesvol toegepast in de aanbesteding van MFA De Mortel

  10 oktober 2011

  Bij de aanbesteding van de multifunctionele accommodatie (MFA) van de kern De Mortel in Gemert-Bakel is de markt uitgedaagd om binnen hun aanbieding een goede afweging tussen duurzaamheid en kosten te maken. De inschrijvers hebben middels het programma GPR Gebouw op een objectieve en eenduidige wijze hun duurzame oplossingen kunnen aanbieden. De winnende inschrijver gaat een gemiddelde GPR Gebouw score van 8,7 realiseren. Lees meer

 • Minor wijkrenovatie voor studenten van de Haagse Hogeschool

  18 februari 2011

  Vijftien tweedejaars studenten Bouwkunde van de Haagse Hogeschool hebben in teamverband gewerkt aan een voorstel voor een groot onderhoud van appartementencomplex Poptahof veld 5 in Delft. Opdrachtgever Woningcorporatie Woonbron was blij verrast met het integrale en duurzame eindresultaat dat de studenten eind januari op het hoofdkantoor presenteerden. Na acht weken van onderzoek, reken- en tekenwerk en het volgen van diverse college’s, ligt er een prima resultaat volgens de betrokken docenten en opdrachtgever Woonbron. Drie teams hebben namelijk op op integrale en duurzame wijze de levensduur van het appartementencomplex Poptahof veld 5 in Delft weten verlengen. Met de belangeloos door W/E

  Lees meer »

 • Houtskeletbouw woningen De Zunne, Groningen

  24 augustus 2010

  Met het ingediende plan in houtskeletbouw won VDM Woningen – samen met Inbo Architecten – de prijsvraag die woningcorporatie Lefier in 2008 uitschreef voor dit project van 32 woningen in de wijk De Wijert in Groningen. Lefier stelde onder andere hoge eisen aan duurzaamheid, waarbij het instrument GPR Gebouw als uitgangspunt diende. Lees meer

 • Syntrus Achmea koopt 53 duurzame huurwoningen in Berkel en Rodenrijs

  10 mei 2010

  Uit VastgoedJournaal.nl: Syntrus Achmea vastgoed heeft een nieuw duurzaam project toegevoegd aan haar woningportefeuille. Het project van 53 huurwoningen in de wijk Oostmere in Berkel en Rodenrijs voldoet aan de eisen die Syntrus Achmea Vastgoed stelt in het kader van haar duurzaamheidsbeleid. “Wij hebben de ambitie bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dit doen we door op een verantwoorde manier de zorg voor het milieu samen te brengen met lange levensduur, huurdertevredenheid en waardeontwikkeling”, aldus Henk Jagersma, directievoorzitter Syntrus Achmea Vastgoed. “Wij hebben in samenwerking met de gemeente Lansingerland, waaronder Berkel en Rodenrijs valt, en AM een grote rol

  Lees meer »

 • Tilburgse nieuwbouw steeds duurzamer

  29 april 2010

  In Tilburg zijn in 2009 meer duurzame huizen gebouwd dan in de jaren daarvoor. Van de nieuwbouwwoningen voldoet 74% aan de kwaliteitsnorm die de gemeente heeft vastgesteld. Ook maatschappelijke gebouwen worden beter. “Bij tal van nieuwbouwprojecten zetten we actief in op duurzaamheid, ook als de gemeente niet de opdrachtgever is. Alleen zo kunnen we onze ambities verwezenlijken”, aldus Berend de Vries, wethouder Milieu. Tilburg heeft in 1996 een rekeninstrument ontwikkeld voor duurzaam bouwen: de GPR Gebouw. GPR staat voor gemeentelijke praktijk richtlijn. Het instrument wordt inmiddels in Nederland op ruime schaal toegepast. De ontwikkelaar of architect krijgt de volledige vrijheid

  Lees meer »

 • Milieuprestatie in nieuw Bouwbesluit

  13 april 2010

  ROTTERDAM – Het nieuwe Bouwbesluit zal niet alleen een energie- maar ook een milieuprestatie vragen. Een projectgroep presenteert morgen de methode voor het bepalen van de milieuprestatiecoëfficient (mpc). Voorlopig bestaat de eis slechts uit het berekenen van de milieuprestatie. “Een bouwwerk hoeft nog niet aan een bepaalde prestatie te voldoen”, aldus Agnes Schuurmans, lid van de projectgroep die de methode heeft ontwikkeld. De Dutch Green Building Council (DGBC) uit Rotterdam gaf leiding aan het project. De nieuwe nationale geharmoniseerde methode wordt gepresenteerd op het Centrale Debatplein van de beurs Building Holland. Daar overhandigt de projectgroep de resultaten aan de Stichting

  Lees meer »

Licentiehouders