GPR-software maakt duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar

Moeilijke materie makkelijk maken. Dat is het motto van W/E. En GPR is daar het meest bekende en sprekende voorbeeld van. GPR Gebouw is in Nederland de meest gebruikte software die de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar maakt. Ontstaan uit een uitgesproken visie op duurzaam bouwen: creëer een zo hoog mogelijke kwaliteit met een zo laag mogelijke milieubelasting. GPR is prestatiegericht, werkt snel en efficiënt en is geschikt voor beleid en voor realisatie van projecten. Zowel gebouwen als gebieden, bij de ontwikkeling van iets nieuws, of bij de verbetering van iets bestaands.


GPR software vergelijken

Licentiehouders