Waar staat mijn gemeentelijke vastgoedportefeuille nu op het gebied van duurzaamheid?

Een gemeente wil binnen haar vastgoedportefeuille in de komende x jaren y% CO2 reductie realiseren. Op het niveau van de totale en deelportefeuilles biedt GPR Vastgoed inzicht in de actuele en/of huidige situatie: prestaties op GPR-(sub)thema’s en CO2-emissie (GPR-nulmeting).

Deel deze case: