Hoe maak ik als gemeente een Transitievisie Warmte?

GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij het in kaart brengen van de opgave, het schrijven van het plan van aanpak en het opstellen van de eerste versie van de transitievisie warmte.

Transitievisie warmte

In 2030 moeten zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Het Rijk verwacht daarom van iedere gemeente per 2021 een transitievisie warmte. In deze visie moet worden uitgewerkt welke wijken van desbetreffende gemeente van de gasaansluiting worden losgekoppeld. De verplichting voor het opstellen van een transitievisie is vastgelegd in het ontwerp-Klimaatakkoord.

De transitievisie warmte moet onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

  • Wanneer wordt welke wijk aardgasvrij gemaakt en in welk tempo?
  • Op welke manier worden bewoners betrokken bij de planvorming en wat is de impact voor bewoners?
  • Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk om de plannen uit te voeren, welke mee-koppel-kansen zijn er?

zonnepanelen-gemeenteOp basis van deze vragen kunt u keuzes maken over welke oplossingen het beste passen. Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all electric of een mix van voorzieningen? Deze en andere vragen moet u als gemeente samen met alle betrokkenen in de wijk in kaart brengen.

Ondanks de hoge ambitie van de overheid is er geen minimumpercentage voor het aantal wijken of gebouwen dat u in de transitievisie moet opnemen. Wel wordt u als gemeente gevraagd om minimaal elke vijf jaar de visie te updaten, waarbij er steeds nieuwe wijken en gebouwen in de planning worden opgenomen. De overheid is bezig met het ontwikkelen van een monitoringstool voor meer inzicht in de vraag of de gestelde doelen behaald worden.

Warmtevisie opstellen

Iedere gemeente krijgt te maken met het opstellen van een warmtevisie en elke gemeente staat daarom voor dezelfde uitdagingen. Objectieve data en ondersteuning van ervaren adviseurs zijn daarbij onontbeerlijk.

De softwarepakketten GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij het in kaart brengen van de opgave, het schrijven van het plan van aanpak en het opstellen van de eerste versie van de transitievisie warmte. Zo beschikt uw gemeente over een uitstekende warmtevisie en bent u klaar voor de energietransitie.

Meer weten over hoe W/E adviseurs of de software van GPR u helpt bij het opstellen van een transitievisie? Neem contact met ons op.

Bel: 030 – 677 87 60 >

Deel deze case: