Hoe maak ik als gemeente een Transitievisie warmte?

GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij het opstellen van een transitievisie, het in kaart brengen van de opgave, het plan van aanpak en de eerste versie van de transitievisie warmte.

In 2030 moeten zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Het Rijk verwacht van iedere gemeente per 2021 een warmtevisie (transitievisie warmte) met uitwerking per wijk en bijbehorende planning. Wanneer wordt welke wijk aardgasvrij gemaakt en in welk tempo? Op welke manier worden bewoners betrokken bij de planvorming? Onder welke condities en voorwaarden is het mogelijk om de plannen uit te voeren, welke mee-koppel-kansen zijn er? Op basis daarvan kunt u keuzes maken over welke oplossingen het beste passen. Welke warmtebronnen zijn aanwezig? Wordt het all electric of een mix van voorzieningen? Deze en andere vragen moet u als gemeente samen met alle betrokkenen in de wijk in kaart brengen. GPR Gebouw en GPR Vastgoed van W/E adviseurs helpen bij op stellen van een transitievisie, van het in kaart brengen van de opgave, het plan van aanpak en de eerste versie van de transitievisie warmte.

Deel deze case: