Aanbesteden, hoe kan ik circulariteit een plek geven?

Er is al langere tijd veel aandacht voor circulair bouwen en circulair aanbesteden. In het kabinetsprogramma ‘Nederland Circulair in 2050‘ is in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de volgende visie geformuleerd:
In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het waterbergend vermogen van de ondergrond).

Met GPR Gebouw communiceert u met alle partijen in de bouwkolom in begrijpelijke taal over duurzaamheid. Bepaal vooraf de duurzaamheidsambities en -prestaties van bouw- en renovatieplannen. Volg het realisatieproces en verifieer dit ook achteraf. Zo krijgen duurzaamheidseisen in uw gemeente een prominente en realistische plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw. GPR Gebouw kan ook bij circulair aanbesteden en een circulaire uitvraag worden gebruikt.

Deel deze case: