Aanbesteden, hoe kan ik circulariteit een plek geven?

Er is al langere tijd veel aandacht voor circulair bouwen en circulair aanbesteden.

Visie op circulariteit

In het kabinetsprogramma ‘Nederland Circulair in 2050‘ is in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie de volgende visie geformuleerd:

“In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het waterbergend vermogen van de ondergrond).”

Circulair aanbesteden

Met GPR Gebouw communiceert u met alle partijen in de bouwkolom in begrijpelijke taal over duurzaamheid. Bepaal vooraf de duurzaamheidsambities en -prestaties van bouw- en renovatieplannen. Volg het realisatieproces en verifieer achteraf de prestaties.

Het inzichtelijk in kaart brengen van duurzaamheidsambities en -prestaties is een voorwaarde voor circulair aanbesteden. Zo krijgen duurzaamheidseisen in uw gemeente een prominente en realistische plek in een gunningsproces voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Meer over GPR Gebouw >

Deel deze case: