GPR softwareNieuws > NMD 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

NMD 2.1 gekoppeld aan GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

22 januari 2018

gpr-gebouw introductiecursusDe nieuwe, geüpdatete versie van de Nationale Milieudatabase (NMD) – versie 2.1 – is nu beschikbaar in subthema 2.1 Milieuprestatie (GPR Gebouw 4.2 en 4.3) en in GPR Bouwbesluit.

Wat is er veranderd?

  • Het totaal aantal producten in de database is met 8% toegenomen, van 1016 tot 1099 producten. Het betreft met name getoetste producten.
  • Aan de bepalingsmethode is een normatieve bijlage toegevoegd met de titel ‘Wijzigingsblad Bepalingsmethode versie 2.0*’ (1 augustus 2017). Hierin is aangegeven welke constructies en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie in beschouwing moet nemen. Nieuw is dat ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meegenomen moeten worden als die nodig zijn om het gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit te laten voldoen. Voorbeeld: externe warmtelevering en externe elektriciteitslevering kunnen nodig zijn voor het behalen van de EPC.

Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen binnen GPR Gebouw 4.3 en GPR Bouwbesluit zijn al voor u geüpdatet naar NMD2.1.

Een bestaande MPG-berekening updaten naar NMD 2.1?

U kunt een berekening – gemaakt met NMD versie 2.0 of ouder – updaten naar versie 2.1 door op de ‘update’-knop te klikken binnen de MPG-berekening. Let op: maak voorafgaand aan de update een kopie van uw berekening. De update is namelijk niet ongedaan te maken.

De inijking van de GPR-score op het subthema 2.1/GPR Bouwbesluit is aangepast aan de NMD 2.1. In de meeste gevallen gaat uw score na de update omhoog. Na de update moet u de berekening aanvullen met de nieuwe onderdelen die verplicht zijn volgens het wijzigingsblad op de bepalingsmethode.

In bijlage D van de bepalingsmethode is opgenomen welke constructies en installatie of onderdelen daarvan voor de berekening van de milieuprestatie moeten worden meegenomen.

Vragen over NMD-update?

Heeft u specifieke vragen over deze update? Neem contact op met de SBK, de beheerder van de Nationale Milieudatabase.

Delen

Licentiehouders