GPR softwareNieuws > Nationale Milieudatabase versie 2.2 beschikbaar in GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

Nationale Milieudatabase versie 2.2 beschikbaar in GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit

16 augustus 2018

GPR Gebouw (4.2 / 4.3) en GPR Bouwbesluit hebben een belangrijke update ondergaan. Vanaf nu zijn deze gekoppeld aan de nieuwe versie van de Nationale Milieudatabase (NMD 2.2).

De koppeling met NMD 2.2 is beschikbaar in het onderdeel 2.1 Milieuprestatie. Alle nieuwbouw-voorbeeldberekeningen zijn al voor u geüpdatet naar de NMD 2.2.

In het wijzigingsblad ziet u welke gebouwelementen en installaties u voor de berekening van de milieuprestatie (MPG) moet meenemen. Wil een gebouw aan alle voorschriften van het Bouwbesluit voldoen, moet u ook voorzieningen buiten de grens van het gebouw meerekenen. Zo kunnen externe warmte-, elektriciteits- en/of gaslevering nodig zijn voor het behalen van de EPC.

Bestaande MPG-berekening updaten naar NMD 2.2?

U kunt een berekening die is gemaakt met NMD 2.1 of ouder updaten naar versie 2.2. Daartoe klikt u op de ‘update’-knop binnen de MPG-berekening.

Let op:

  1. Maak eerst een kopie van uw berekening. U kunt de update niet ongedaan maken.
  2. Na de update moet u de berekening aanvullen met de nieuwe onderdelen die verplicht zijn volgens het wijzigingsblad op de bepalingsmethode. In bijlage D van de bepalingsmethode ziet u welke constructies, installaties of onderdelen u moet meenemen in de berekening van de milieuprestatie. In de NMD 2.2 is ook externe gaslevering als productkeuze beschikbaar. Neem voor een juiste berekening het gasgebruik in m3 over in uw MPG-berekening.

Vragen over de NMD-update?

Heeft u specifieke vragen over deze update? Neem contact op met de SBK, beheerder van de Nationale Milieudatabase.

Vragen over GPR software?

Neem contact op met onze Servicedesk: 030 – 677 8760
(werkdagen 9:00 – 10:00 en 14:00 – 16:30 uur)

Delen

Licentiehouders