GPR softwareNieuws > CPG beschikbaar voor GPR-gebruikers

CPG beschikbaar voor GPR-gebruikers

03 augustus 2017

W/E stelt de ‘CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG) in Excel beschikbaar voor alle GPR Gebouw gebruikers! Een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw zonder extra moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van een GPR Gebouwberekening.

Wij horen graag uw ervaringen!

Wanneer is een gebouw circulair?

Volgens Brundtland is een duurzame ontwikkeling het zorgdragen voor een leefbare aarde nu en later. Een voorwaarde of subdoel is dat we uitputting voorkomen van voorraden: grondstoffen, fossiele brandstoffen, ‘schone’ lucht, water, bodem en biodiversiteit. Dit bereiken we door circulair te bouwen en te beheren: voorraden in een gesloten kringloop houden en dat zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Circulair bouwen is geen doel op zich, maar een strategie voor het bereiken van 2 belangrijke internationale beleidsdoelen die ook in de Bouwagenda centraal staan:

het tegengaan van de uitputting van grondstoffen
&
het beperken van klimaatveranderingOm circulariteit praktisch hanteerbaar te maken onderscheiden we 5 hoofdstrategieën:En per hoofdstrategie 3 substrategieën:Om het meetbaar maken van circulariteit snel en eenvoudig te houden is bij de opzet van de CPGmethode
gezocht naar reeds in GPR Gebouw beschikbare criteria. Per (sub)strategie wordt het
resultaat uit GPR Gebouw omgezet in een score op een schaal van 1 tot 10. De scores op de
substrategieën worden onderling gewogen opgeteld tot de scores op de strategieën en levert
vervolgens de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) als rapportcijfer.Is dit het ultieme antwoord?

Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun
circulariteit worden gewaardeerd. Ongetwijfeld is het nog niet volmaakt en natuurlijk kan het beter.
Ervaringen en verbetersuggesties vanuit het gebruik in de praktijk verwerken we daarom graag in een
volgende versie.

De berekening van de CirculariteitsPrestatie Gebouw past op 1 blaadje en ziet er als volgt uit. De
invoer is over te nemen uit het resultaat van een GPR Gebouwberekening. De berekening van de CPG is
voorlopig nog in een Excel-bestand. We doen er alles aan om dit ook in de webbased omgeving van
GPR Gebouw beschikbaar te gaan stellen, en het daarmee nog makkelijker te maken dan het al is!Dit artikel, het rekenblad en de bijbehorende instructie zijn hieronder te downloaden.

Circulair Is Meetbaar Met GPR
Circulair Is Meetbaar Met GPR
Circulair-is-meetbaar-met-GPR.pdf
1.1 MiB
168 Downloads
Details
CirculariteitsPrestatie Gebouwen
CirculariteitsPrestatie Gebouwen
CirculariteitPrestatie-Gebouwen.xltx
Version: 1.7
202.1 KiB
366 Downloads
Details
Delen

Licentiehouders