GPR softwareGPR Vastgoed

GPR Vastgoed

GPR Vastgoed productkaartHoe duurzaam is mijn gebouwenportefeuille?

GPR Vastgoed is het antwoord op deze vraag van veel GPR gebruikers. Waar GPR Gebouw als hulpmiddel inzicht geeft in de duurzaamheidseigenschappen van één gebouw, maakt GPR Vastgoed de duurzaamheid van meerdere gebouwen of zelfs een heel gebied integraal inzichtelijk voor vastgoedsturing, prestatieafspraken of investeringsbeslissingen.

GPR Vastgoed zet de gebouwde omgeving van heel Nederland letterlijk én figuurlijk op de kaart. De duurzaamheid van het vastgoed wordt inzichtelijk volgens de breed geaccepteerde en eenvoudig te begrijpen taal van GPR Gebouw. Naast de energieprestatie geeft GPR Vastgoed ook rapportcijfers voor milieuprestatie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van de gebouwen. Zo is het mogelijk de duurzaamheid van hele gebieden in een oogopslag te zien.

Voorbeeld: Gemeenten, corporaties en bewoners werken aan de verduurzaming van woningen

 

Samen staan ze voor de uitdaging een routekaart uit te stippelen naar een klimaat-neutraal gebouwde omgeving in 2050. Met concrete prestatieafspraken als tussenstappen. GPR software helpt u de duurzaamheidsprestaties van gebouwen meetbaar en bespreekbaar te maken.

GPR Vastgoed zet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen met GPR Gebouw-scores op de kaart. Zo krijgt u naast energieprestaties en CO2-uitstoot inzicht in andere kwaliteiten van het vastgoed, zoals comfort, toegankelijkheid, circulariteit. Hier kunt u naar wens andere relevante informatie aan toevoegen. Zoals woonlasten, werkelijk energieverbruik of bewonerstevredenheid. Op die manier ontstaat een compleet en betrouwbaar beeld waarmee u bijvoorbeeld kunt benchmarken met anderen. Met GPR Vastgoed brengt u reële verbeterscenario’s van de woningvoorraad in beeld, geschikt voor prestatieafspraken.

Met GPR Gebouw vertaalt u de scenario’s naar ingrepen op gebouwniveau. Dit geeft grip op de opgave voor alle betrokkenen. Bouwers kunnen aan de slag met helder geformuleerde prestaties. GPR Vastgoed ondersteunt bovendien bij het monitoren van de voortgang. Zo weet u precies waar u staat op de route van verduurzaming.

 

Elk gebouw in Nederland van GPR-scores voorzien

De vastgoedinformatie in GPR Vastgoed is opgebouwd uit openbare databronnen en data uit GPR Gebouw. GPR Vastgoed geeft voor elk gebouw in Nederland GPR scores. De kleur die het gebouw op de basiskaart krijgt staat voor de gemiddelde score, opgebouwd uit de 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Van groen voor een gemiddelde score van 6,5 of hoger tot rood voor 3 tot 4. De gebruiker kan ook zien hoe een gebouw scoort per thema en dit vergelijken met de buurt waar het gebouw staat, of de wijk, de gemeente of heel Nederland.

GPR Vastgoed print sceen

PROTOTYPE GPR Vastgoed

Analyseren, benchmarken en monitoren

Met GPR Vastgoed wordt het mogelijk Nederlands vastgoed te analyseren, te benchmarken en te monitoren. Naast visueel inzicht op de kaart ondersteunt GPR Vastgoed analyses van portefeuilles met tabellen en grafieken. In zijn uitontwikkelde vorm kan GPR Vastgoed u ondersteunen bij het stellen van de juiste uitvraag voor het maken van een verduurzamingsslag. Met de conceptenbibliotheek kunt u vastgoedsturingsscenario’s doorrekenen en de voor u geschikte route naar een energie neutrale én duurzame gebouwde omgeving uitstippelen!

klankbordgroep gpr vastgoedKlankbordgroep – kans voor koplopers

GPR Vastgoed is volop in ontwikkeling richting een eerste volwaardige release versie. W/E adviseurs krijgt daarbij input van professionals vanuit verschillende gebruikersperspectieven. Mocht u hierin interesse hebben, neem dan contact op. We willen door actieve betrokkenheid van gebruikers een product bieden dat perfect aansluit bij de behoeften. GPR Vastgoed als prototype al te bekijken.

Meer weten? Stuur een bericht
of bel: 030-677 8777

* verplichte velden
Delen

Licentiehouders