GPR softwareGPR Specials

GPR Specials

gpr-specials-productkaartGPR Specials meten duurzaamheidsprestaties van speciale gebouwen of gebieden, zoals stations of zwembaden. W/E adviseurs implementeert deze maatwerk instrumenten in nauwe samenwerking met opdrachtgevers.

Voorbeelden zijn GPR Sporthal & Zwembad, GPR Dierenpark en de Stationscan Duurzaamheid.

 

 

 

 

 


GPR Sporthal & Zwembad

GPR Sporthal & Zwembad meten de duurzaamheidsprestaties van sportgebouwen en zwembaden op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Kenmerkend voor sportaccommodaties en zwembaden is het hoge energie- en waterverbruik én het belang van goede luchtkwaliteit. Een waardevolle uitbreiding van GPR Gebouw. Zowel voor nieuwbouw als grootschalige renovatie kunt u een sportgebouw of zwembad doorrekenen. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

De doorontwikkeling is gedaan met twee partners uit de branche: Slangen+Koenis Architecten en EWZ adviseurs. Voor de zwembadfunctie is een aanvullende energieprestatieberekening ontwikkeld, waarmee het energiegebruik van het zwembadproces in kaart kan worden gebracht én geoptimaliseerd. Een waardevolle toevoeging voor iedereen die zich met zwembaden bezig houdt.

Waarom kiezen voor GPR Sporthal & Zwembad?

  1. Eén communicatiemiddel over duurzaamheid voor het hele bouwteam
  2. Snel inzicht in duurzaamheid voor nieuwbouw en bestaande bouw
  3. Prestatiegericht, sluit aan op actuele wet- en regelgeving
  4. Erkend door landelijke overheid: Milieu Investeringsaftrek (MIA), Duurzaam inkopen, Omgevingsvergunning Milieuprestatie
  5. Voordelig certificeren
  6. Toonaangevend in Nederland

Voor wie?

Duurzaam bouwen vraagt naast inzicht in gebouwinformatie vooral effectieve communicatie tussen bouwpartijen. De heldere opzet en het prestatiebeginsel van GPR Sporthal & Zwembad zijn hiervoor ideaal. U formuleert gezamenlijk toetsbare ambities en realiseert een duurzaam ontwerp. GPR Sporthal & Zwembad is geënt op GPR Gebouw, dat breed erkend en veel gebruikt wordt door de vastgoedsector en gemeenten. Het softwarepakket wordt aangeboden in combinatie met een introductiecursus zodat het instrument goed leert te gebruiken.

Voorbeeldprojecten bekijken

Licentietarieven

Breid nu uw GPR Gebouw-licentie uit met de gebruiksfuncties sporthal en/of zwembad.

OrganisatielicentieKosten*
GPR Zwembad versie 4.2€ 1.250,-/jaar
€ 250,- instapkosten
GPR Sporthal versie 4.2€ 750,-/jaar
€ 250,- instapkosten
GPR Sporthal en Zwembad versie 4.2 (combinatieprijs)€ 1.750,-/jaar
€ 250,- instapkosten

GPR Gebouw licentiehouders ontvangen 50% korting op abonnementskosten van een doorlopende licentie op GPR Sporthal en/of Zwembad en hoeven geen instapkosten te betalen. Wilt u als gemeente binnen een regio gebruik maken van GPR Sporthal en/of Zwembad? Neem dan contact op voor de mogelijkheden. Heeft u geen GPR Gebouw? Geen probleem, u kunt ook enkel de gebruiksfuncties sporthal of zwembad kopen. U krijgt dan een bundel van 10 gebouwen. Heeft u op dit moment GPR Sport & Zwembad versie 3? Dan kunt u de nieuwe versie(s) tegen een aantrekkelijker tarief aanschaffen.

Eerst meer informatie over GPR Sporthal & GPR Zwembad?

Wilt u meer informatie over GPR Sporthal & Zwembad ontvangen? Volg de link en vul het formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

GPR Strippenkaart

Heeft u concreet advies nodig bij bijvoorbeeld ambitie-, prijsvraag-, ontwerp- of aanbestedingsgerelateerde vragen binnen een project? De ervaren duurzaamheidsadviseurs van W/E helpen u graag. Met de GPR Strippenkaart voor 10 uur projectadvies op maat kunt u onze deskundigheid direct, snel en flexibel inschakelen. Makkelijk en met een vaste contactpersoon.

GPR Strippenkaart Projectadvies
Kosten
10 uur planadvisering op maat€ 1000,-*

GPR Strippenkaart bestellen

*Alle tarieven zijn exclusief BTW en geldig per 1 januari 2014, prijswijzigingen voorbehouden. Licenties worden verstrekt na betaling van de factuur. De kosten van het service-abonnement dient vooruit te worden voldaan.


GPR Dierenpark – maatwerk vertaling GPR Gebouw

Samen met de gemeente ontwikkelde Dierenpark Emmen een nieuw concept voor een park inclusief een theater. Een ambitie is het park te laten functioneren als een ecosysteem op thema’s als energie- en waterhuishouding, materiaalkringlopen. Tijdens bouw en exploitatie wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van ‘Cradle to Cradle’. Er wordt gestuurd op een CO-2 neutrale exploitatie en gebruik van 100% hernieuwbare energie. Ook wordt het park ontwikkeld met als doelstelling een GPR Gebouw-score van een 8.

Om duurzaamheid in lijn met de prestatie-eisen van de provincie meetbaar te maken, heeft de opdrachtgever W/E adviseurs gevraagd een maatwerk vertaling van GPR Gebouw te maken dat als communicatie- en ontwerphulpmiddel gebruikt kan worden. GPR Dierenpark dus, op zichzelf al één van de innovaties binnen dit project.

Meer weten? Neem contact op met Gerben Schuurman: 030-677 8777


Stationscan Duurzaamheid

opbouw stationscan duurzaamheidProRail, NS Stations en W/E adviseurs hebben de Stationscan Duurzaamheid ontwikkeld om de sterke en zwakke punten van een station op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema’s die in de figuur te zien zijn.

Thermometer

De scan is te vergelijken met een thermometer, die laat zien hoe duurzaam een station of een ontwerp van een station is. Het is een software applicatie die inzicht geeft in sterke en zwakke punten van het station en samenhang toont tussen duurzaamheidsthema’s. Hierdoor is het mogelijk gericht de duurzaamheid van het station te verbeteren. De scan helpt door aan te geven waar verbetermaatregelen mogelijk zijn. Lees meer

Stationscan DuurzaamheidDuurzaamheid bij stations is breed gedefinieerd. Ieder thema is onderverdeeld in drie of vier subthema’s. De vijf thema’s reflecteren de filosofie van ‘planet, people, profit’. De thema’s en de scoresystematiek zijn identiek aan die van GPR Gebouw: een instrument voor gemeenten, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren om duurzaamheid van woningen en utiliteitsbouw te meten.

De intentie van NS en ProRail is om de Stationscan Duurzaamheid in te zetten bij bestaande en nog te bouwen stations. Hij is speciaal gemaakt voor gebruik in de stationsomgeving. Dit is te zien aan de manier waarop de stations in de scan zijn ingedeeld in voorplein, hal, winkels, transfer en perrons.

SusStation – Sustainable stations

De Stationscan Duurzaamheid wordt ook toegepast in het Europese samenwerkingsproject Sustainable Stations (SusStation) door partners uit Duitsland (Deutsche Bahn), Engeland (Network Rail, First Group, Translink, Northern Rail), Frankrijk (Boulogne sur mer développement Côte d´Opale) en Nederland (ProRail)  hebben verschillende stationsprojecten gescand.
Zij gebruiken de Engelstalige versie van de scan, de “Sustainable Stations Assessment Tool”. Meer informatie op de website van SusStation of bekijk het filmpje.

Internationl Union of Railways

Het project SusStation heeft op 27 oktober 2012 een eervolle vermelding gekregen van de UIC (International Union of Railways) voor de ontwikkeling en de toepassing van de Stationscan Duurzaamheid. Uit het juryrapport: “This is a successful European project which has both a practical element – the construction of an excellent “Eco-Station” in Accrington, UK and other building projects in France and Germany – and a more theoretical element – the development of a sustainability ratings tool for stations. The Jury liked the fact that the project looks beyond environment to include social and community aspects of sustainability.”  Lees meer

Meer weten

Wilt u meer weten over de Stationscan Duurzaamheid? Neem contact op met John Mak, 030-677 87777.

Delen

Licentiehouders