Over GPR Materiaal

Met GPR Materiaal maakt u voor nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG), geheel volgens het Bouwbesluit.

GPR Materiaal gevalideerde opvolger GPR Bouwbesluit

GPR Materiaal is beschikbaar als opvolger van GPR Bouwbesluit. Met GPR Materiaal maakt u voor nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG). GPR is gevalideerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) voor het maken van MPG berekeningen volgens de huidige Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ versie 3.0 en daarmee geschikt voor vergunning- en MIA-aanvragen.In de komende tijd zal GPR Materiaal verder worden uitgebreid met functionaliteiten die overeenkomen met de wensen en behoeften van haar klanten.

Hulpmiddel voor aanvragen vergunningen en fiscale regelingen

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden. GPR Materiaal is een onmisbaar hulpmiddel voor u als architect, adviseur, ontwikkelaar, gemeente, corporatie en voor alle partijen die MPG-berekeningen maken of betrokken zijn bij vergunningverlening en/of het benutten van voordelige fiscale regelingen.

GPR Materiaal kunt u inzetten bij de vergunningaanvraag voor woningen en kantoren. Door te werken met voorbeeldinvullingen en samengestelde constructies, kunt u het programma ook gebruiken in eerdere ontwerpfasen. GPR Materiaal maakt voor de berekening van de milieubelasting gebruik van de Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken 3.0 en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase.

Online software

GPR Materiaal is online software. U heeft onafhankelijk van werkplek of locatie toegang via een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De licentie op GPR Materiaal heeft een minimale looptijd van een jaar en een opzegtermijn van één maand. U betaalt per gebruiker, niet voor het aantal berekeningen.

Functionaliteiten GPR Materiaal

GPR Materiaal wordt in licentie uitgegeven en beschikt onder meer over de volgende functionaliteiten:

  • projectbeheer met diverse functionaliteiten (o.a. kopiëren, blokkeren)
  • koppeling met de actuele nationale milieudatabase (NMD)
  • altijd actuele productdata beschikbaar; geen versiebeheer meer
  • samengestelde elementen maken voor het snel kunnen bewerken van een berekening
  • uitgebreide presentatie van de resultaten
  • berekeningen opslaan in de cloud.

Met een MPG-cursus uw kennisniveau op niveau brengen

Duurzaam en meer in het bijzonder circulair bouwen en bewust materiaalgebruik vraagt om kennisopbouw en -uitwisseling. Ook blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn bij o.a. architecten, adviseurs, ontwikkelaars en bouwers over de milieuprestatie van gebouwen (MPG) in het Bouwbesluit. Daarom verzorgt stichting W/E adviseurs – online, in company of op locatie ergens in Nederland – MPG-cursussen.

Demo bekijken »