Meer over GPR Gebouw

Toetsbare ambities, een duurzaam ontwerp of scenario’s voor renovatie. GPR Gebouw geeft u inzicht in duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Handig bij strategische keuzes zoals renovatie of sloop en nieuwbouw.

GPR Gebouw is helder van opzet. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Vergelijkingen maakt u in een handomdraai. De software is eenvoudig, accuraat en gebruiksvriendelijk. Invoer van een nieuwbouwproject vergt ongeveer twee uur tijd. Een bestaand gebouw duurt afhankelijk van de beschikbare tekeningen vier tot acht uur. GPR Gebouw is geschikt voor woning- en utiliteitsbouw. U kunt voor alle beschikbare gebruiksfuncties berekeningen maken van nieuwbouw of bestaande bouw. Regelmatig voegen we in samenwerking met klanten nieuwe functies toe.

GPR Gebouw kunt u inzetten voor het sturen op circulariteit in ontwerp en beleid
GPR Gebouw kunt u inzetten voor het sturen op circulair materiaalgebruik in ontwerp en beleid.

Met GPR Gebouw kunt u onder andere:

  • duurzaamheidsprestatie bepalen van woning, wooncomplex of vastgoed;
  • prestatieafspraken maken en evalueren;
  • circulair bouwen bespreekbaar en toetsbaar maken bij ontwikkelaars;
  • een CO2-neutrale eigen vastgoedportefeuille realiseren;
  • goed onderbouwde investeringsbeslissingen maken;
  • duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en bespreekbaar maken;
  • de ketensamenwerking versnellen;
  • het effect van verduurzamen op het rendement van de investering zichtbaar maken;
  • duurzaamheid opnemen in een aanvraag bouwvergunning;
  • duurzaamheid opnemen in aanbestedingstrajecten.

Voor wie is GPR Gebouw?

GPR Gebouw is ontwikkeld voor gemeenten en regio’s, corporaties, vastgoedeigenaren, architecten, adviseurs en projectontwikkelaars en zorginstellingen die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen. Bovendien werkt een groot aantal opleidingen in Nederland met GPR Gebouw. Beleggers monitoren en certificeren hun vastgoedportefeuille met GPR Gebouw. Gemeenten maken met GPR Gebouw prestatieafspraken met bouwpartijen, concretiseren duurzaamheidsambities en verbeteren eigen gebouwen. Corporaties renoveren, bouwen en beheren duurzame woningen met GPR Gebouw. Ontwikkelaars, architecten en adviseurs werken met GPR Gebouw duurzaamheidsambities van hun opdrachtgever uit en zijn te spreken over de keuze- en ontwerpvrijheid binnen de software.