GPR softwareGPR Gebouw maakt duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaarMilieu Investeringsaftrek (MIA) voor financieringsvoordeel 2017

Milieu Investeringsaftrek (MIA) voor financieringsvoordeel 2017

plaatje MIA-regeling-2017U bent ondernemer en u investeert in bestaand of nieuw duurzaam utilitair vastgoed. Dan is de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) mogelijk voor u aantrekkelijk, u kunt max. 27% van uw investering aftrekken van uw bedrijfswinst: u betaald minder belasting! U kunt van deze regelingen gebruik maken, als uw utilitaire gebouw voldoet aan een aantal duurzaamheidscriteria.

Rekenvoorbeeld

U realiseert een nieuw bedrijfsgebouw van 4.000 m2 en investeert hiervoor vier miljoen euro. Met GPR Gebouw 4.3 laat u zien dat u duurzaam investeert. De duurzaamheidscores zijn ten minste een 8,5 op de vijf thema’s. De MIA regeling biedt u de mogelijkheid tot een fiscaal voordeel van ca. € 270.000 (op basis van 25% vennootschapsbelasting).

GPR Gebouw: aangewezen instrument

De overheid verklaart GPR Gebouw van toepassing voor het aanvragen van MIA. Met GPR Gebouw kunt u laten zien dat uw vastgoed(plannen) voldoende kwaliteit hebben én milieuvriendelijk zijn. En de overheid heeft de lat voor duurzaam vastgoed hoog gelegd. Zo geldt voor verdergaand zeer duurzame nieuwe utilitaire gebouwen dat minimaal een 8,5 behaald wordt voor ieder van de vijf GPR Gebouw-thema’s. De vereiste MPG-berekening is een standaard onderdeel van de output van GPR Gebouw.

Waarom GPR Gebouw gebruiken voor Milieu investeringsaftrek?

Er zijn een paar in het oog springende voordelen om bij een MIA-aanvraag de duurzaamheid van een utiliteitsgebouw aan te tonen met GPR Gebouw. GPR Gebouw is veruit voordeliger in gebruik dan andere aangewezen instrumenten, en is kwalitatief op hetzelfde niveau.

Een Expert controleert, een Assessor valideert

Indien u uw MIA-aanvraag wilt onderbouwen met GPR Gebouw, moet een erkende GPR Gebouw Expert de berekening controleren (accorderen) in vergunnings- en opleverfase. Vervolgens moet een erkende GPR Gebouw Assessor de berekening valideren in zowel de vergunnings- en de opleverfase. De Expert en Assessor die de specifieke berekening controleren en valideren mogen niet dezelfde persoon zijn en mogen niet bij dezelfde organisatie werken.

Kenmerken MIA regeling 2017

 

Nieuwbouw utiliteitsgebouw
Min. score op alle GPR thema’sMax. belastingvoordeelHoofdstuk MIA-regeling
Duurzaam///
Zeer duurzaam8,013,5%E6121
Verdergaand zeer duurzaam8,527%D6120

 

Renovatie utiliteitsgebouw
Min. score op alle GPR thema’sMax. belastingvoordeelHoofdstuk MIA-regeling
Duurzaam7,013,5%E6121
Zeer duurzaam7,527%D6120
Verdergaand zeer duurzaam///

 

  1. Gebouwen die met GPR Gebouw ontworpen, getoetst en gevalideerd zijn komen voor een even grote MIA bijdrage in aanmerking als met Breeam-NL.
  2. De grens van 5000m2 voor het indienden van een project met GPR Gebouw is per 1 januari 2016 vervallen. Voor de regeling is vanaf 2014 een standaard voor kwaliteitsborging ingevoerd. De stappen voor deze standaard zijn:
    A. De berekening moet gemaakt of gecontroleerd zijn door een erkende GPR Gebouw Expert. Vervolgens moet de berekening na oplevering gevalideerd worden door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor. De kosten hiervoor kunnen ook opgevoerd worden voor de regeling.
    B. De eerste GPR Gebouw-berekening moet gebaseerd zijn op de stukken die gebruikt zijn bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hierdoor wordt u gestimuleerd om al eerder in het bouw- of renovatieproces na te denken over de duurzaamheid van uw gebouw en kunnen vaak kosten bespaard worden.
  3. De duurzaamheid van uw nieuwbouw of renovatie moet aangetoond worden met een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum afgegeven rapportage van de GPR Gebouw berekening, welke is opgesteld of geaccordeerd door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor voor de vergunningsaanvraag volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw-berekening. Vervolgens moet na oplevering van het gebouw, binnen drie jaar na afgifte van voornoemde rapportage een opleverrapportage, overgelegd worden die geaccordeerd is door een GPR Gebouw Expert en gevalideerd door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor volgens de Procedure Kwaliteitsborging GPR Gebouw-berekening, dan wel binnen vier jaar volgens de dan vigerende versie van GPR Gebouw.

Lees meer over MIA op de website van RVO

Delen

Licentiehouders