GPR Expert Terugkomdag 2021

GPR Expert Terugkomdag 2021

Om de status van GPR Expert te kunnen behouden vragen wij onze experts deel te nemen aan de jaarlijkse terugkomdag*. Tijdens deze jaarlijkse terugkomdagen worden de GPR Gebouw Experts geschoold op inhoudelijke onderwerpen. Denk hierbij aan nieuwe trends en ontwikkelingen, wetgeving en het gebruik van de software. Daarnaast voeren we open en inhoudelijk dialogen over diverse thema’s. De GPR Expert Terugkomdag is ook een uitgelezen moment voor experts om kennis, ervaringen en netwerk met elkaar te delen. Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan een van de themasessies.

Alle terugkomdagen worden afgetrapt met een toelichting op de wijzigingen in GPR Gebouw 4.4 en wat die voor jou als GPR Gebouw Expert betekenen. We behandelen vraagstukken als: waar moet je rekening mee houden in je advisering, wat zijn belangrijke aandachtspunten en wat betekenen de inhoudelijke wijzigingen voor de ambitiestelling van mijn opdrachtgever? Wil je bij één specifiek thema echt de diepte in, kies dan voor de terugkomdag waarin dat onderwerp apart op het programma staat. We zetten de ingezette koers van de afgelopen jaren verder door met kleine interactieve sessies op locatie met maximaal 15 personen waarin jij actief mee kunt doen en vraagstuk(ken) kunt inbrengen.

Uiteraard zullen wij de dan geldende RIVM richtlijnen in acht nemen, om samen veilig en gezond bijeen te kunnen komen. Mocht je desondanks bezwaar hebben tegen het bijwonen van een fysieke sessie, laat het ons dat weten.

Schrijf je snel in want vol = vol. We zien uit naar je komst!

* Deelnemen aan een sessie is uitsluitend voor GPR Gebouw Experts die hun rol willen behouden voor 2021. Voor GPR Gebouw Experts die in 2020 het examen hebben afgerond is deelname facultatief. Kosten voor deelname aan een sessie bedragen de standaard kosten voor de verlenging a € 495,- excl. btw. Deelname aan meerdere sessies is mogelijk, kosten bedragen € 395,- excl. BTW per extra sessie.

Themasessies

DPG en MPG+

11-10-2021 of 07-12-2021/ 09.15 – 13.00 uur / Utrecht

‘Energie’ en ‘milieu’ zijn 2 van de 5 pijlers in het huidige Bouwbesluit. Aanscherpingen van de energieprestatie-eis zorgen voor extra bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Meer materiaalgebruik met een negatief effect op de milieuprestatie. Is het nog wel mogelijk om te voldoen aan de aangescherpte MPG-eis? Vooralsnog staan beide prestatie-eisen naast elkaar. En dat terwijl de achterliggende doelen niet anders zijn, integendeel! Het gaat in essentie over de wereldwijde problematiek van klimaatverandering en de beschikbaarheid van grondstoffen. Met de DPG-methodiek in GPR Gebouw is het mogelijk om integraal te kijken naar de milieueffecten van energie- én materiaalgebruik om zo te komen tot een optimaal resultaat. Pieter Nuiten legt uit hoe de methode in elkaar zit en hoe deze in praktijk toegepast kan worden.

Rekenblad energie

11-10-2021 of 07-12-2021/ 13.15 – 17.30 uur / Utrecht

De score op het thema energie wordt grotendeels bepaald door de energieprestatie (EPC, BENG) van een gebouw. In GPR Gebouw gaan we uit van een gebouw met één gebruiksfunctie. Maar de energieberekening omvatten vaak meer dan één functie. Denk aan een school die grotendeels een onderwijsfunctie heeft met een deel kantoor- en bijeenkomstfunctie. Toch is het mogelijk om die rekenresultaten (uit Uniec, Vabi, Enorm, met NEN 7120, ISSO 75.3 of NTA 8800) te gebruiken in GPR Gebouw. In deze sessie zal Pieter Nuiten laten zien hoe je dergelijke berekeningen voor een geheel gebouw kan toepassen in GPR Gebouw.

Circulariteit als onderdeel van het thema Milieu

(VOL) 04-11-2021 of (VOL) 18-11-2021 / 09.15 – 13.00 uur / Utrecht/Eindhoven

De ontwikkelingen rondom het meenemen van circulariteit als belangrijke schakel voor duurzamere gebouwen gaan snel. De toepassing van een aantal circulaire strategieën, zoals recycling en levensduurverlenging, heeft zijn doorwerking in de MPG. Bij andere circulaire strategieën is dit (nog) niet, of onvoldoende het geval. Denk aan hergebruik en biogene CO2-opslag. Binnen het thema Milieu zijn daarom aanvullende items opgenomen. Soms is hierbij wat voorwerk nodig, waarvoor rekenhulpmiddelen beschikbaar zijn. David Anink gaat in op de ontwikkelingen en neemt samen met de deelnemers de hulpmiddelen door.

CPG

04-11-2021 of 18-11-2021/ 13.15 – 17.30 uur /Utrecht/Eindhoven

Er zijn diverse initiatieven, waarbij getracht wordt om circulariteit meetbaar te maken. Platform CB23, RVO en Stichting NMD zijn druk bezig met het ontwikkelen van methoden en indicatoren. Er is afstemming, deels consensus, maar nog geen nationaal afsprakenstelsel. Een van de weinige rekentools is de CPG, waarmee het brede palet aan circulaire strategieën wordt gedekt. De update CPG, versie 1.8, sluit aan bij de recent gelanceerde GPR Gebouw, versie 4.4. David Anink gaat in op de achtergronden bij de CPG 1.8 en de aansluiting van de versie bij de recente ontwikkelingen.

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

(VOL) 22-11-2021 / 09.15 – 13.00 uur / Utrecht

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds beter zichtbaar. De biodiversiteit staat onder druk en onze omgeving versteent en verdoost als gevolg van bouwactiviteiten. Gelukkig staan deze onderwerpen bij steeds meer organisaties op de agenda. Een voorbeeld daarvan is het Manifest Bouwen voor de Natuur, ondertekend door bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties, waarin de Rijksoverheid wordt opgeroepen om drie bouwstenen voor natuurinclusief bouwen te verankeren in wetgeving. Rogier Wolf laat zien hoe deze thema’s een plek hebben gekregen in GPR Gebouw 4.4 en hoe deze zijn verbonden aan de praktijk.

Werken met GPR Gebouw 4.4

(VOL) 22-11-2021 / 13.15 – 17.30 uur / Utrecht

GPR Gebouw is vernieuwd. In versie 4.4 hebben actuele onderwerpen die in de ontwikkeling van een duurzame  gebouwde omgeving een rol spelen een plek gekregen. Circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit zijn terug te vinden in de nieuwe versie. GPR Gebouw wordt in toenemende mate gebruikt in lokaal, gemeentelijk duurzaam bouwen beleid, ontwerpcompetities en fiscaal financiële regelingen. De verschillende mogelijkheden van het instrument zijn enorm. Gebruik GPR Gebouw als gebiedsmanager bij ambitiestelling, als ontwikkelaar of architect bij ontwerpvragen of als vastgoedbelegger bij monitoring. Hoe kun je als GPR-Expert zo effectief en efficiënt mogelijk het instrument benutten? Gerben Schuurman verkent met de deelnemers aan deze sessie de mogelijkheden.

Schrijf je in voor één van de sessies.