Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen

Met GPR Materiaal maakt u voor nieuwbouw snel en eenvoudig een milieuprestatieberekening van gebouwen (MPG). GPR is gevalideerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) voor het maken van MPG-berekeningen volgens de huidige Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ versie 3.0 en daarmee geschikt voor vergunning- en MIA-aanvragen. Wilt u weten hoe u een MPG-berekening maakt en optimaliseert? Volg dan nu deze praktische cursus.

Cursus Berekening Milieuprestatie Gebouwen

In deze cursus werkt u met totaalproducten of een samenstelling van deelproducten. De tools leveren veel meer inzichten, zoals de belasting per levensloopfase. Dit biedt kansen voor optimalisaties. Ook worden circulaire strategieën beter gewaardeerd in de nieuwe MPG. Het wordt mogelijk tweedehands producten te kiezen. Ook kunt u bij een aantal producten onder voorwaarden, zoals demontabele bevestiging, voor een gunstigere variant kiezen.

In deze cursus praat onze docent u helemaal bij over deze aanpassingen en beantwoordt al uw vragen.

Waarom bij W/E?

W/E adviseurs stond aan de wieg van de ontwikkeling van de MPG, is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling hiervan en biedt met GPR Materiaal een door SBK en BZK gevalideerd rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen.

Cursusinhoud

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze afwisselende cursus krijgt u informatie over deze methodiek. Hoe verhoud de milieuprestatie zich met duurzaam en/of circulair bouwen? Ook oefent u met het maken van een berekening en krijgt u inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database. We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG. Na afloop van de cursus weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken of controleren.

In deze afwisselende cursus krijgt u informatie over deze methodiek.

  • We bekijken hoe de milieuprestatie zich verhoudt met duurzaam en/of circulair bouwen.
  • Ook oefent u met het maken van een berekening en krijgt u inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw.
  • U leert om te gaan met de (ontbrekende) materialen of producten in de NMD-database.
  • We gaan ook in op de context en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG.

Na afloop van de cursus weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken of controleren.

Deel 1: Informatie

Duurzaam bouwen, circulair bouwen of milieubewust bouwen: ziet u door de bomen het bos nog? In het eerste deel wordt de methodiek op hoofdlijnen uitgelegd en in context geplaatst. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), de bepalingsmethode en hoe het is georganiseerd. Ook geeft de docent inzicht in de software GPR Materiaal.

Deel 2: Berekenen

Het tweede deel wordt gestart met een opgave waarbij de deelnemers achterhalen wat de relatie en het verschil is tussen de MPG en de Milieu Kosten Indicator (MKI). Bij het berekenen van een MPG berekening dient u zich aan een aantal wetten en regels te houden. Weet u welke dit zijn? Dit deel wordt afgesloten met een opgave in de rekensoftware GPR Materiaal. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Deel 3: Analyseren

Nu u weet hoe u een MPG berekening maakt, wilt u vast weten hoe u het resultaat optimaliseert. Wat zijn grote vissen in een MPG berekening? Is de berekening compleet? Maar ook als u de berekening dient te controleren wilt u weten waar u aandacht aan dient te besteden. Zowel de theorie als de ervaringen uit de praktijk worden met u doorgenomen.

Wie geeft de cursus?

Eva VrolijkAfbeeldingsresultaat voor arko van ekeren
De cursussen worden afwisselend verzorgd door de adviseurs (v.l.n.r.) Eva Vrolijk, Arko van Ekeren.


  • Inschrijfformulier

    Schrijf u hieronder in voor de MPG Cursus. U kunt kiezen wanneer en waar u de cursus wilt volgen. Minimaal een week voor aanvang van de cursus neemt een medewerker van stichting W/E adviseurs contact met u op over doorgang van de cursus en met verdere informatie.


  • Deelnemer


  • Factuurgegevens
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.