GPR software maakt duurzaamheid van gebouwen en gebieden meetbaar en bespreekbaar

Moeilijke materie makkelijk maken is het motto van W/E en GPR is daar het meest bekende en sprekende voorbeeld van. GPR Gebouw is in Nederland de meest gebruikte software voor het meetbaar en bespreekbaar maken van duurzaamheid van gebouwen. Gebaseerd op een uitgesproken visie op duurzaam bouwen: creëren van zo hoog mogelijke kwaliteit met zo laag mogelijke milieubelasting. GPR is prestatiegericht, werkt snel en efficiënt en is geschikt voor beleid en voor realisatie van projecten. Zowel gebouwen als gebieden, bij de ontwikkeling van iets nieuw of bij de verbetering van iets bestaands.


GPR software producten vergelijken

Licentiehouders